Wesprzyj KPH

W dniu 27 czerwca przbywająca w Polsce delegacja ECRI – agendy Rady Europy odpowiedzialnej za przeciwdziałanie rasizmowi i nietolerancji – spotkała się przedstawicielami organizacj LGBT – Zofią Jabłońską z KPH i Przemysławem Szczepłockim ze Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności.

Marc Leyenberger (wiceprzewodniczący ECRI) i Daniel Thürer, a także Pierre Masson z sekretariatu ECRI, w czasie spotkania dot. osób LGBT prosili o naświetlenie sytuacji osób nieheteronormatywnych w następujących obszarach:

przestępstwa motywowane uprzedzeniami wymierzone w osoby LGBT, w tym projekty nowelizacji kodeksu karnego, które mają zapewnić ochronę przed takimi przestępstwami,

funkcjonowanie przepisów antydyskryminacyjnych, w szczególności ustawy z 03 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania,

uznanie w Polsce związków partnerskich i małżeństw zawieranych przez pary jednopłciowe w innych krajach,

sytuacja osób transpłciowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób transseksualnych,

sytuacja młodzieży LGBT, w tym problemy z coming outem, przemocą rówieśniczą i edukacją szkolną,

stosunek różnych grup wiekowych do osób LGBT, w tym stosunek młodzieży,

organizacja Parad Równości i działalność klubów dla osób LGBT.

Ważne jest aby nadmienić, iż do tej pory Europejska Komisja Przeciw Rasizmowi i Nietolerancji nie zajmowała się problemem homofobii – ECRI została do tego skłoniona przez sytuację panującą w Polsce.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?