14 marca 2010

Śmiszek współkoordynatorem ECSOL

Szef grupy prawnej KPH i wiceprzewodniczący PTPA został współkoordynatorem europejskiej sieci prawników

Krzysztof Śmiszek w marcu br. został wybrany współkoordynatorem ECSOL – European Commission of Sexual Orientation Lawyers.
ECSOL to ogólnoeuropejska sieć prawników zajmujących się prawnymi aspektami dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Więcej informacji o ECSOL na www.sexualorientationlaw.eu