Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii złożyła skargę do Komisji Etyki Poselskiej na posła Stanisława Piętę. Treść skargi znajduje się tutaj.

Sz. P. Jerzy Stefaniuk

Przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

ul. Wiejska 4/6/8

00-902 Warszawa

Szanowny Panie,

W imieniu Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, wyrażam oburzenie skandaliczną i karygodną wypowiedzią posła Stanisława Pięty opublikowaną w dn. 21 grudnia 2013 roku w serwisie społecznościowym Twitter. Poseł Pięta skomentował wprowadzenie kary dożywocia za konsensualne stosunki osób tej samej płci słowami: „Niby dzicy ludzie, a wiedzą, że nie należy obrażać praw natury. Byle tylko skazanych nie trzymali w celach wieloosobowych ;)”. 

Wypowiedź posła Pięty jest gorszącym przejawem głębokich uprzedzeń na tle pochodzenia etnicznego oraz orientacji seksualnej, pochwałą nieludzkiego traktowania sprzecznego z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka oraz wyrazem zarówno homofobicznej jak i rasistowskiej nienawiści. Stoi ona w oczywistej sprzeczności z art. 6 zasad etyki poselskiej, która mówi o powinności posła do zachowywania się z szacunkiem dla godności innych osób oraz dbałością o dobre imię Sejmu. Swoimi słowami poseł Pięta zdeptał konstytucyjną zasadę równego traktowania i wykazał brak wrażliwości dla tragedii, jaką jest nieludzkie ograniczenie wolności obywateli innego kraju oraz ich prawa do decydowania o swoim życiu prywatnym, osobistym i rodzinnym. 

Apeluję o wyciągnięcie konsekwencji wobec posła Stanisława Pięty. Wypowiedziom rasistowskim i promującym łamanie praw człowieka, tym bardziej legitymizowanym autorytetem poselskim, nie wolno pobłażać.

Z poważaniem,

Agata Chaber

Prezes Zarządu

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?