Wesprzyj KPH

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii pod patronatem Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców mają przyjemność zaprosić na seminarium: „Uciekając przed homofobią – sytuacja uchodźców LGBTI w Centralnej i Wschodniej Europie”, które odbędzie się 28 listopada 2011 r. w Warszawie w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego.

Seminarium jest częścią europejskiego projektu realizowanego przez COC Netherlands oraz VU Universiteit w Amsterdamie we współpracy z Węgierskim Komitetem Helsińskim, Avvocatura per i diritti LGBT/ Rete Lenford, oraz Europejską Radą do Spraw Uchodźców i Wypędzonych. Fundatorami projektu są Europejski Fundusz Uchodźczy, holenderskie Ministerstwo Sprawiedliwości oraz organizacje biorące udział w badaniach.     

Głównym celem seminarium jest omówienie wyników badań, przedstawiających sytuację osób ubiegających się o ochronę międzynarodową z powodu prześladowań na tle orientacji seksualnej i / lub tożsamości płciowej doświadczanych w krajach pochodzenia.     

Seminarium będzie również okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi w dziedzinie równości, praw człowieka, prawa do azylu, jak również władz krajowych, sędziów i nauczycieli akademickich zajmujących się prawami uchodźców.

Wstępny program seminarium przesyłamy w załączeniu. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kbogatko@ptpa.org.pl do dnia 10 listopada 2011 roku.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?