Wesprzyj KPH

Wróć

SEMINARIUM „PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI – PROJEKT NOWELIZACJI KODKESU KARNEGO”

Kampania Przeciw Homofobii zaprasza na Seminarium „PRZESTĘPSTWA Z NIENAWIŚCI – PROJEKT NOWELIZACJI KODKESU KARNEGO” dotyczące projektu nowelizacji Kodeksu karnego poprzez uwzględnienie przestępstw motywowanych uprzedzeniami ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową.

Obowiązujące w Polsce prawo karne charakteryzuje się zróżnicowanym poziomem

ochrony osób oraz grup społecznych przed najbardziej drastycznymi przejawami

dyskryminacji, w zależności od jej motywów. Zamachy na integralność cielesną,

godność lub cześć z powodów rasistowskich, ksenofobicznych lub religijnych

stanowią oddzielne, kwalifikowane typy przestępstw. Jednak w sytuacji, gdy

podobne czyny popełniane są w związku z płcią, orientacją seksualną, wiekiem

lub niepełnosprawnością osoby lub grupy społecznej mają zastosowanie tylko typy

podstawowe przestępstw służących ochronie tych dóbr. Takie regulacje tworzą klimat

wrogości, lekceważenia i pogardy w stosunku do osób należących do określonych

grup i stwarzają atmosferę społecznego przyzwolenia na naruszania ich praw

obywatelskich oraz dalszą dyskryminację.

Przemawia to jednoznacznie za potrzebą zrównania poziomu ochrony prawnokarnej

przed najbardziej drastycznymi i najczęściej występującymi w praktyce przejawami

dyskryminacji.

Udział w seminarium wezmą specjaliści z zakresów objętych nowelizacją, a więc

przemocy wobec kobiet, osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób LGBT.

Po zakończeniu seminarium projekt zostanie złożony na ręce wicemarszałka Sejmu

Jerzego Wenderlicha i wniesiony jako projekt poselski przez posłów SLD.

Miejsce: Austriackie Forum Kultury w Warszawie, ul. Próżna 8

Czas: 10.00-12.10

Program seminarium

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?