Wesprzyj KPH

Wróć

Seminarium „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia”

Już 30 października w Warszawie odbędzie się seminarium eksperckie organizowane przez Kampanię Przeciw Homofobii we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz Fundacją Watch Health Care, w ramach projektu „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia”. W programie seminarium znajdą się prezentacje o specyficznych potrzebach zdrowotnych osób LGBT, stereotypach dotyczących ich diagnostyki i leczenia oraz aktualnym stanie wiedzy pracowników ochrony zdrowia na ten temat. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną również wyniki badań społecznych dot. dyskryminacji osób nieheteroseksualnych w opiece zdrowotnej przeprowadzone w latach 2012 – 2013 na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Celem spotkania jest przedstawienie problematyki dyskryminacji, której doświadczają pacjenci LGBT podczas korzystania z systemu ochrony zdrowia, a także zaprezentowanie planowanych rozwiązań.

Seminarium jest jednocześnie inauguracją projektu pod nazwą „Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia”, którego celem jest zwiększenie wiedzy studentów i studentek medycyny oraz lekarzy i lekarek w zakresie pracy z pacjentami i pacjentkami nieheteroseksualnymi, a także osobami transpłciowymi. Rezultatem projektu będzie również poprawa jakości opieki świadczonej pacjentom LGBT w polskim systemie ochrony zdrowia.

Seminarium skierowane jest do osób do osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, studentów i studentki pokrewnych kierunków oraz osoby zajmujące się naukowo ww. tematyka. Udział w seminarium jest bezpłatny. Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy do 20 października 2014 roku. Ilość miejsc jest ograniczona.

Formularz zgłoszeniowy 

·         9:30 – rejestracja

 

10:00 – 11:15

·         Mirosław Wróblewski
Międzynarodowe standardy ochrony prawa do zdrowia osób nieheteroseksualnych

·         dr n.med. Remigiusz Jarosław Tritt

Specyficzne potrzeby zdrowotne osób nieheteroseksualnych

·         Przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia

Analiza systemu kształcenia studentów medycyny i lekarzy pod kątem treści dotyczących orientacji seksualnych i tożsamości płciowej

·         dr n. med. Agnieszka Żok (Katedra Nauk Społecznych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu)

  Próba oceny wiedzy studentów uniwesytetu medycznego na temat homoseksualizmu w kontekście potrzeb zdrowotnych osób LGB

  Przerwa

  11:30 – 12:30

·         Izabela Jąderek
Transinkluzywna opieka zdrowotna – stan obecny i wyzwania

·         Anna Mazurczak
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną w obszarze opieki zdrowotnej w badaniach Rzecznika Praw Obywatelskich

·         dr n. med. Marek Balicki
Podsumowanie

·         dr Agata Loewe i Marcin Rodzinka

 Pełny dostęp – edukacja dla sektora ochrony zdrowia. O projekcie

Data i miejsce: 30 października 2014, godz. 10:00-12:30; Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie (ul. Długa 23/25).

Podczas seminarium przewidziany jest poczęstunek. Organizator nie pokrywa kosztów podróży.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?