Wesprzyj KPH

Posłowie i posłanki zadecydowali, że Kodeks karny nie będzie chronił Polek i Polaków, którzy zostali pokrzywdzeni przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek lub płeć. Za odrzuceniem projektu ustawy nowelizującej Kodeks karny głosowało 248 posłów i posłanek, przeciw odrzuceniu – 127, od głosu wstrzymało się 4 posłów i posłanek.  

W piątek (4.11) odbyło się głosowanie nad projektem ustawy nowelizującej Kodeks karny. Projekt został wniesiony do Sejmu przez posłów Nowoczesnej. Jego współtwórcami są eksperci z Kampanii Przeciw Homofobii i Stowarzyszenia Lambda Warszawa. Obecne przepisy gwarantują ochronę prawną przed przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami z uwagi na wyznanie, bezwyznaniowość, narodowość, rasę i pochodzenie etniczne. Nowelizacja miała polegać na tym, że ochronie będą podlegać również Polki i Polacy, którzy zostali pokrzywdzeni przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek lub płeć.

Wynik głosowania jest rozczarowujący. Nie oznacza to jednak zakończenia działań zmierzających do zwiększenia ochrony prawnej osób LGBT w Polsce. Jestem przekonany, że osoby i  instytucje pracujące na rzecz przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści będą nadal konsekwentnie działać na rzecz zmiany prawa. Na niektóre kamienie milowe w systemie ochrony praw człowieka trzeba bowiem pracować latami – komentuje wynik głosowania Paweł Knut z Kampanii Przeciw Homofobii.

Podczas debaty na temat projektu głos z  sejmowej mównicy zabrał m.in. Minister Zbigniew Ziobro, którego wystąpienie zwróciło uwagę Piotra Godzisza, eksperta Stowarzyszenia Lambda Warszawa:

Wypowiedź Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry pokazuje prawdziwą twarz partii rządzącej. PiS twierdzi, że będzie bronić praw osób LGBT, ale nie będzie ich chronić przed przemocą. Tak samo z osobami z niepełnosprawnością: Krytykując aborcję, posłowie udają, że zależy im na dobru osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie, ci sami posłowie odrzucają projekt zmiany kodeksu karnego, przygotowany w konsultacji z organizacjami pozarządowymi, mający na celu realną poprawę ochrony tych osób. Nie umiem tego nazwać inaczej niż hipokryzją – stwierdza Godzisz. Na uwagę zasługuje fakt, że Prokuratura Generalna reprezentowana przez Ministra Ziobrę, w przeciwieństwie do Sądu Najwyższego, który nie zgłosił do projektu żadnych uwag, całkowicie go skrytykowała.

Jak podkreślają pomysłodawcy projektu z KPH i Lambda Warszawa, Polska jest zobowiązana do zwalczania wszystkich przestępstw motywowanych uprzedzeniami, w tym tych popełnianych m.in. ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną czy tożsamość płciową. Wynika to zarówno z Konstytucji RP (art. 32) jak i z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zmiany zaproponowane w projekcie od lat rekomenduje Polsce Komitet Praw Człowieka ONZ oraz OBWE. Co ciekawe, w wydanych w dniu dzisiejszym zaleceniach Komitet Praw Człowieka ONZ ponownie zarekomendował Polsce znowelizowanie Kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści. Polska już w 2012 r. zobowiązała się do ich wprowadzenia. Mimo to posłowie i posłanki zdecydowali się na odrzucenie projektu ustawy nowelizującej Kodeks karny odmawiając tym samym ochrony prawnej wielu milionom Polek i Polaków.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?