Wesprzyj KPH

Sąd we Wrocławiu w wydanym właśnie orzeczeniu uznał, że użycie słów „pedał” oraz „zboczeniec” wobec osoby, która dokonała prawnej korekty płci jest przestępstwem znieważenia (w art. 216 par. 1 Kodeksu karnego).

Grupa Prawna Kampanii Przeciw Homofobii przygotowała w tej sprawie prywatny akt oskarżenia, a następnie monitorowała przebieg postępowania przed sądem. Wyrok nie jest prawomocny.
W uzasadnieniu wyroku skład orzekający podkreślił, że „nie budzi wątpliwości, że określenia oznaczające mężczyznę o odmiennej orientacji seksualnej oraz człowieka o odmiennych, dziwacznych lub moralnie (czy też prawnie) nagannych upodobaniach, zachowaniach stanowią określenia znieważające, a zwłaszcza jeśli są skierowane do osoby, która poddała się operacji zmiany płci. Nie da się zaprzeczyć, że są to zwroty zabarwione pejoratywnie, powszechnie uznane w społeczeństwie lub w danym regionie jako wyrażające pogardę dla człowieka”.

Jak podkreśla prawnik KPH, Paweł Knut „ Cieszy nas fakt, że w orzecznictwie sądowym za co raz bardziej ugruntowany jest pogląd zgodnie z którym używanie – w zależności od kontekstu – słowa „pedał”, będącego jednym z najbardziej homofobicznych określeń osób nieheteroseksualnych, jest niedopuszczalne i wiąże się z poniesieniem odpowiedzialności karnej”.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?