Wesprzyj KPH

2 września br. Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał za bezzasadne odwołanie Jacka Adlera i Ryszarda Zająca (portal gaylife.pl) od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie o naruszenie dobrego imienia Kampanii Przeciw Homofobii przez portal gaylife.pl, który w serii artykułów insynuował nieprawidłowości finansowe w KPH. Wyrok jest prawomocny.

Tym samym Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego uznający wyżej wymienione osoby za winne. Zgodnie z wyrokiem, portal gaylife.pl powinien umieścić na swojej stronie głównej przeprosiny adresowane do Kampanii Przeciw Homofobii (przez okres 3 miesięcy, pod głównym logo, czcionką 12 pkt).

W 2008 roku na portalu gaylife.pl zamieszczone zostały artykuły zarzucające niegospodarność wydawania środków przez Kampanię Przeciw Homofobii, nie przestrzeganie prawa w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz inne nieprawidłowości w działalności KPH.

W dniu 20 października 2010 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok przeciwko właścicielowi i  redaktorowi portalu Gaylife – Jackowi Adlerowi oraz dziennikarzowi Markowi Zającowi o  naruszenie dóbr osobistych KPH. W wyroku Sąd orzekł, iż pozwani naruszyli dobra osobiste Kampanii oraz nakazał przeproszenie stowarzyszenia i zaniechanie naruszeń w przyszłości.

Na ogłoszeniu wyroku Sądu Apelacyjnego stawił się Tomasz Szypuła, prezes KPH. Pozwani nie stawili się.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?