Wesprzyj KPH

Wróć

Rządowy projekt uniemożliwi gejom i lesbijkom zawieranie związków partnerskich zagranicą

Do Senatu trafił właśnie rządowy projekt ustawy o aktach stanu cywilnego. Projekt ustawy mimo wcześniejszych zapowiedzi rządu nie rozwiązuje problemu odmów Urzędów Stanu Cywilnego wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym dla osób chcących zawrzeć zagranicą jednopłciowy związek partnerski lub małżeństwo. W opinii KPH proponowane przez rząd przepisy nasilą problem odmawiania obywatelom polski wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym.

[Czytaj dalej…] 

Dyskryminacyjna praktyka odmawiania wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym dla obywateli Polski, którzy chcą zawrzeć zagranicą jednopłciowy związek partnerski lub małżeństwo jest od wielu lat sygnalizowana przez organizacje pozarządowe, Elżbietę Radziszewską i Agnieszkę Kozłowską-Rajewicz Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Irenę Lipowicz oraz Komisję Petycji Unii Europejskiej.

Wg wyżej wymienionych instytucji, USC przy wydawaniu zaświadczenia o stanie cywilnym nie powinno wymagać od obywatela podania informacji o personaliach i płci przyszłego małżonka. Narusza to jego prawo do prywatności, poprzez zmuszenie do ujawnienia swojej orientacji seksualnej. Była Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz wskazuje, że taka praktyka wykracza poza uprawnienia organu państwa, który ewidentnie w tym przypadku nie ma prawa do badania najbardziej osobistych zamiarów i intencji obywateli.

Rzeczniczka Praw Obywatelskich, prof. Irena Lipowicz, wskazała natomiast, iż dalsze stosowanie wspomnianego formularza wymagające ujawniania danych na temat orientacji seksualnej wnioskodawcy jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w

art. 2. Konstytucji RP, albowiem brak jest podstawy prawnej obligatoryjnego podawania danych osoby, z którą wnioskodawca zamierza wstąpić w związek małżeński. Natomiast proponowana ustawa, zgodnie z art. 82 ust. 1. przewiduje, iż do uzyskania zaświadczenia o stanie cywilnym w celu zawarcia małżeństwa zagranicą konieczne jest podanie szczegółowych danych dotyczących przyszłego małżonka, m.in. płeć, nazwisk, (nazwisko rodowe), imię (imiona), , miejsce i datę urodzenia oraz obywatelstwo.

Komisja sejmowa zajmująca się projektem ww. projektu ustawy zapoznała się z opinią Kampanii Przeciw Homofobii w tej sprawie, jednak nie uwzględniła proponowanych przez organizację poprawek, które wyrugowałyby dyskryminacyjne praktyki odmawiania zaświadczeń.

„Jesteśmy rozczarowani postawą rządu, który zdecydował się w dalszym ciągu utrudniać polskim gejom i lesbijkom zawieranie związków partnerskich zagranicą. Nowelizacja ustawy jest szansą na załatwienie tego problemu. Niestety polski rząd woli być „psem ogrodnika” i utrudniać życie tysiącom osób. Jest jeszcze szansa na zmianę ustawy w Senacie. Mamy nadzieję, że uda się przekonać Senatorów do zmian.”- komentuje wiceprezeska KPH Mirosława Makuchowska.

Opinia prawna KPH na temat zmian w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?