Wesprzyj KPH

KPH zwróciło się z prośbą do Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie i zajęcie stanowiska w sprawie zakłóceń i ataków NOP na uczestników Marszu Równości we Wrocławiu.            

Warszawa, 3 października 2011 roku

Kampania Przeciw Homofobii
ul. Żelazna 68
00-866 Warszawa

Rzecznik Praw Obywatelskich – Pani prof. Irena Lipowicz

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00 – 090 Warszawa

 

Prośba o zajęcie stanowiska

 

W imieniu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji działającej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób homo-, bi-, i transseksualnych, prosimy o zajęcie przez Rzecznika Praw Obywatelskich stanowiska w sprawie wydarzeń, które miały miejsce podczas zgromadzenia publicznego we Wrocławiu pod nazwą Marsz Równości, który odbył się 1 października br., jak i zbadanie, czy należycie zachowane zostały wszystkie procedury administracyjne i standardy praw człowieka w zakresie wolności
zgromadzeń.

Uzasadnienie

 

Wrocławskie Marsze Równości są coroczną inicjatywą obywatelską organizowaną od 2009 roku. W 2011 roku w organizowanym przez Kampanię Przeciw Homofobii marszu brało udział około 500 zwolenników. Celem marszów równości jest zwrócenie uwagi publicznej na problemy społecznej osób LGBT związane z dyskryminacją oraz wzmocnienie ich widoczności w przestrzeni publicznej. Uczestnicy przeszli ulicami miasta nawołując do tolerancji wobec osób LGBT. Wyraźnie podkreślając, iż dyskryminacja oznacza naruszenia zasady równego traktowania.

W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na art. 32 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., zgodnie, z którym „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Konstytucja nie określa precyzyjnie zakresu podmiotów korzystających z zasady równości.  Można wyprowadzić wniosek, że podmiotem prawa do równości jest „każdy”, co wynika z użytego sformułowania „wszyscy” i „nikt”. Należy zauważyć, iż co roku legalne zgromadzenia ludzi, którzy pragną szerzyć i promować tolerancję są zakłócane przez działaczy Narodowego Odrodzenia Polski (NOP). Wielokrotnie dochodzi do aktów przemocy skierowanych wobec uczestników, utrudniania jest praca policji zabezpieczającej Marsz, dochodzi również do czynnych napaści na funkcjonariuszy policji.

Dowód: http://www.youtube.com/watch?v=d4SjjYX7oK8 – 1:23 min materiału filmowego.

Wszystkie dotychczasowe Marsze Równości organizowane legalnie od 2009 roku były zakłócane i atakowane przez NOP. W tym samym czasie i miejscu, co Marsz Równości, który odbył się 1 października br. zostało zarejestrowane inne zgromadzenie, zwołane przez NOP. Członkini zarządu Kampanii Przeciw Homofobii Mirosława Makuchowska organizatorka Marszu Równości otrzymała telefon z Urzędu Miasta dnia 29.10.2011 roku, w którym urzędniczka Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Wrocławia próbowała wywrzeć presję i zmusić organizatorkę Marszu Równości do zmiany miejsca rozpoczęcia Marszu argumentując, iż „zgromadzenie zarejestrowane przez NOP stanowi realne zagrożenie dla uczestników Marszu Równości, a przebieg zgromadzenia zapewne będzie zakłócany”. W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, iż rzecznik prasowy NOP Pan Dawid Gaszyński, w artykule prasowym, który ukazał się w Gazecie Wrocławskiej w dniu 30.09.2011, zapowiedział stosowanie przez sympatyków NOP aktów przemocy wobec uczestników Marszu Równości. Cytat: „Nie możemy jednak ręczyć za to, co będzie się działo przed lub po akcji. Wiadomo, że nasze postawy budzą w ludziach skrajne emocje i bywa różnie.”

Dowód: artykuł z Gazety Wrocławskiej
http://www.gazetawroclawska.pl/aktualnosci/456409,organizatorzy-marszurownosci-
groza-ze-nas-zabija,id,t.html

Kolejne groźby i zapowiedzi aktów przemocy zostały wypowiedziane przez megafon przez prowadzącego manifestację NOP: „Przejdziemy wokół Rynku, a potem tu wrócimy i będziemy czekać. Wiadomo na kogo i wiadomo po co”. Co więcej o zamiarach NOP-u świadczą również hasła skandowanych przez uczestników zgromadzenia np. „ Znajdzie się kij na pedalski ryj” czy „ K…. i śmiecie dziś do domu nie pójdziecie”. Gdy na Rynek weszli uczestnicy Marszu Równości, działacze NOP próbowali przeszkodzić im w odbyciu zgromadzenia. Kilka razy w kierunku maszerujących zostały rzucone puste szklane butelki i kamienie. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż 15 min przed zawiązaniem zgromadzenia Marszu Równości, dwie osoby, które udawały się na miejsce rozpoczęcia zgromadzenia zostały pobite – Alena Shumchyk i Zofia Nawrocka, które w dniu 01.10.2011 złożyły zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

W trakcie Marszu przebieg zgromadzenia był wielokrotnie zakłócany, a jego uczestnicy byli atakowany, w uczestników były rzucane szklane butelki, kamienie i jajka. Po zakończeniu zgromadzenia, zwolennicy NOP-u wielokrotnie grozili uczestnikom Marszu Równości zapowiadając „urządzenia polowania”. W wyniku zapowiadanych przez sympatyków NOP „polowań” w roku 2009 i 2010 po Marszach Równości dochodziło do pobić uczestników marszu.

Na tle powyżej opisanych zdarzeń oraz powtarzających się od trzech lat aktów przemocy oraz publicznie wypowiadanych gróźb i zapowiedzi stosowania aktów przemocy, wydaje się, że gwarantowana konstytucyjnie wolność zgromadzeń i wolność wyrażania poglądów jest poważnie naruszana. Z obawy o bezpieczeństwo uczestników marszu jak i przyszłe planowe zgromadzenia publiczne pragniemy zainterweniować, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa uczestników oraz przestrzegania ich praw gwarantowanych.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o wnikliwe zbadanie oraz zajęcie stanowiska w/w opisanej sprawy.

Tomasz Szypuła

Prezes

Do wiadomości:
– Pan Krzysztof Łaszkiewicz, Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka,
– Pani Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania,
– Pan Rafał Dudkiewicz, Prezydent Miasta Wrocławia.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?