Wesprzyj KPH

KPH spotkała się z przedstawicielami RPO w sprawie sytuacji w placówkach wychowawczych.

W piątek 14 maja 2010 r. Kampania Przeciw Homofobii została zaproszona na spotkanie z pracownikami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w celu omówienia informacji o przejawach homofobii w placówkach wychowawczych jakimi są zakłady poprawcze.

KPH na zaproszenie pracowników spotkało się z osobami, które przeprowadzają ogólnopolskie wizytacje placówek penitencjarnych w tym zakładów poprawczych. W związku ze zgłoszonymi do KPH na początku roku informacjami o homofobicznych zachowaniach pracowników niektórych polskich zakładów poprawczych wobec wychowanków – pracownicy RPO zwrócili o pomoc w kwestii radzenia sobie w sytuacjach gdy mają do czynienia z przejawami nietolerancji wobec wychowanków o homoseksualnej orientacji.

KPH podzieliła się z pracownikami RPO wiedzą psychologiczno-społeczną na temat osób homoseksualnych, a także osób o poglądach homofobicznych. Omówiono również formy radzenia sobie z brakiem wiedzy po stronie pracowników zakładów poprawczych o homoseksualnej orientacji. KPH zaproponowała przeprowadzenie serii szkoleń psychologicznych przeznaczonych dla pracowników RPO uczących sposobów nawiązywania kontaktów z młodzieżą przebywającą w zakładach poprawczych o ich orientacji seksualnej oraz przeprowadzania rozmów z kadrą wychowawczą na temat orientacji seksualnej ich podopiecznych.

Obie strony uczestniczące w spotkaniu wyraziły chęć współpracy w zakresie reformowania pracowników podejścia instytucji wychowawczych dla młodzieży, wśród której występują osoby o orientacji homoseksualnej.     

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?