08 lutego 2019

Równość małżeńska wśród głównych postulatów KPH

Czas na równość małżeńską, nie tylko związki partnerskie! Równość małżeńska trafia obok związków partnerskich na listę głównych postulatów Kampanii Przeciw Homofobii. 

Kampania Przeciw Homfobii, przez lata kojarzona z walką o związki partnerskie, podjęła decyzję o uwzględnieniu równości małżeńskiej wśród kluczowych postulatów organizacji. Jest to odpowiedź na żądania płynące w kierunku władz ze strony osób LGBT, ich rodzin i bliskich.

Czas na równość małżeńską, nie tylko związki partnerskie. Słuchamy głosu społeczności, która chce obu tych rozwiązań w Polsce. Od teraz jest to również i nasz postulat – wyjaśnia Mirosława Makuchowska, kierowniczka Pionu Politycznego KPH.

Polska jest jednym z ostatnich krajów Europy, w których kochające się pary osób tej samej płci nie mogą się pobrać. Związki partnerski obowiązują w 25 krajach Europy, w tym m.in.  na Węgrzech i w sąsiadujących z Polską Czechach.  Równością małżeńską cieszą się obywatele i obywatelki 16 krajów, np. w katolickiej Irlandii i na Malcie.