Wesprzyj KPH

W odpowiedzi na treść rozmowy pt. „Sidła gej-kaidy” Bogdana Zalewskiego, która została zamieszczona 17 kwietnia na stronie internetowej radia RMF24, Kampania Przeciw Homofobii wystosowała pismo do Prezesa Zarządu Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o, który pełni jednocześnie rolę dyrektora programowego radia RMF FM i RMF24 – Tadeusza Sołtysa, Przewodniczącego Rady Etyki Mediów – Ryszarda Bańkowicza oraz do Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania – Prof. Małgorzaty Fuszary. W piśmie tym Kampania Przeciw Homofobii wyraziła swoje oburzenie dla treści rozmowy, której gościem był Leszek Szymowski – autor homofobicznej książki pt. „Homo terror”.

[Czytaj więcej…] 

Szanowny Panie Prezesie,

W imieniu Kampanii Przeciw Homofobii, ogólnopolskiej organizacji pożytku publicznego zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy i dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, pragnę wyrazić oburzenie w związku z opublikowaniem w dniu 17 kwietnia w RMF24 rozmowy prowadzonej przez Bogdana Zalewskiego pt. „Sidła gej-kaidy”, dostępnej pod adresem: www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/bogdan-zalewski/blogi/news-sidla-gej-kaidy,nId,1718957.

W swoich wypowiedziach Bogdan Zalewski używał sformułowań, które są mową nienawiści. Zgodnie z rekomendacjami Ministrów Rady Europy z 1997 r., mowa nienawiści to „każda forma wypowiedzi, która rozpowszechnia, podżega, propaguje lub usprawiedliwia nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm lub inne formy nienawiści oparte na nietolerancji (…) – (Załącznik do rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (97) 20, przyjętej 30 października 1997 r.).

Wyrażona w rozmowie radiowej wrogość w stosunku do osób homoseksualnych jest niezaprzeczalna. Dziennikarz Bogdan Zalewski nie tylko pozwalał na homofobiczne wypowiedzi gościa, ale entuzjastycznie przyjmował i komentował nienawistne treści omawianej publikacji, na końcu gorąco ją polecając.

Bogdan Zalewski pozwala na porównanie osób homoseksualnych do pedofilów, sugerowanie, że emancypacyjny ruch LGBT ma na celu niszczenie polskiego społeczeństwa i służy walce przeciwko chrześcijańskiej cywilizacji. Pozwala przy tym na stawianie w opozycji obrazów „normalnego Polaka Katolika” i odbiegających od normy, szkodliwych społecznie gejów. Pozwala, aby w prowadzonej przez niego rozmowie tworzono podziały społeczne: na lepszych i gorszych. 

Dowiadujemy się, że ci najgorsi to „(tfu!) „geje””. Splunięcie przed słowem „gej” wyrażone zarówno przez gościa jak i prowadzącego program jest skandaliczne, wyraża pogardę w stosunku do osób homoseksualnych. Bogdan Zalewski widzi dużą wartość omawianej książki w tym, że porusza temat „lewackiego homoterroryzmu”, który w ciągu kilkunastu lat doprowadza do upadku Stanów Zjednoczonych i stopniowo dociera do Polski. Taka postawa sprzyja propagowaniu szkodliwych społecznie stereotypów i szerzeniu uprzedzeń. 

Ponadto, Bogdan Zalewski nie przerywa gościowi, gdy ten sugeruje możliwość użycia siły fizycznej przeciw grupie społecznej: „Spodziewam się, że w pewnym momencie dojdzie do konfrontacji między społeczeństwem tradycyjnym, a grupami gejów, lesbijek, transwestytów oraz innych rozmaitych seks-dziwadeł (…) kiedyś ta niechęć w nas, ludziach osaczanych, przybierze formę takiej agresji, że może dojść do jakichś, może nie tyle pogromów, ale jakichś wydarzeń siłowych.” Tego rodzaju wypowiedź stanowi wyraz akceptacji podżegania do agresji i czynów z nienawiści. Jest szkodliwa społecznie i niedopuszczalna na antenie jednego z największych radiostacji w Polsce.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się z apelem o podjęcie przez Państwa stosownych działań mających na celu usunięcie homofobicznego nagrania oraz jego transkrypcji ze strony internetowej www.rmf24.pl, wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do dziennikarza Bogdana Zalewskiego oraz wystosowania publicznych przeprosin.

Jednocześnie informujemy, że stosowną skargę wraz z wnioskiem o podjęcie interwencji przesłaliśmy również do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Z poważaniem,

Agata Chaber

Prezes Kampanii Przeciw Homofobii

Do wiadomości:

a/ Prof. Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich

b/ Prof. Małgorzata Fuszara – Sekretarz stanu, Pełnomocniczka Rządu do spraw Równego Traktowania

c/ Ryszard Bańkowicz – Przewodniczący Rady Etyki Mediów

d/ Media

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?