Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii rozpoczęła nowy projekt, którego celem jest pomoc osobom zagrożonym lub doświadczającym przemocy motywowanej nienawiścią na tle homofobii oraz edukowanie społeczności LGBT z zakresu prawa i procedur policyjno-sądowych.

Poszukujemy 16 osób chętnych do objęcia stanowiska wojewódzkiego asystenta/ki ds. przestępstw z nienawiści. Zrekrutujemy po jednej osobie z każdego województwa.

Zadania asystentów/tek:

  • nawiązanie kontaktu i wsparcie psychologiczne ofiar przestępstw z nienawiści na tle orientacji seksualnej
  • udzielanie informacji z zakresu prawa i procedur policyjno/sądowych dotyczących zgłaszania przestępstwa
  • bliska współpraca z wojewódzkim pełnomocnikiem/czką ds. ochrony praw człowieka przy Wojewódzkiej Komendzie Policji (m.in. zorganizowanie otwartego spotkania informacyjnego z udziałem pełnomocnika dla lokalnej społeczności LGBT)
  • dystrybucja materiałów informacyjnych w klubach miejscach spotkań osób LGBT

Od kandydatów/tek oczekujemy:

  • doświadczenia w pracy na rzecz osób LGBT
  • wykształcenia psychologicznego z zakresu udzielania pomocy psychologicznej bądź doświadczenia zawodowego w tym obszarze (mogą być również osoby w trakcie studiów)
  • motywacji do pracy z osobami zagrożonym lub doświadczającym przemocy motywowanej nienawiścią na tle orientacji seksualnej
  • doskonałych zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych
  • gotowość do wzięcia udziału w 3 dniowym szkoleniu w terminie 7-9 lipca, w Warszawie
  • podpisania umowy wolontariackiej na okres 10 miesięcy, lipiec 2010-kwiecień 2011

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?