Wesprzyj KPH

Wróć

Rekrutacja: Szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek prowadzących edukację antydyskryminacyjną

Jak radzić sobie z trudnościami, które spotykają nauczycieli i nauczycielki prowadzące zajęcia dotyczące dyskryminacji osób LGBT i równego traktowania?  To temat bezpłatnych warsztatów szkoleniowych skierowanych do kadry pedagogicznej, które odbędą się w dnia 4 – 5 sierpnia w Warszawie. Dołącz do nas – weź udział w procesie rekrutacyjnym.

Tematyka szkolenia

Celem organizowanego przez Kampanię Przeciw Homofobii szkolenia jest wzmocnienie nauczycieli i nauczycielek prowadzących edukację antydyskryminacyjną w szkołach w Polsce. Podczas szkolenia chcemy skupić się na rozwoju umiejętności radzenia sobie z trudnościami towarzyszącymi podnoszeniu tematyki równego traktowania w środowisku szkolnym oraz tematyki dyskryminacji osób LGBTQ. Ponadto planujemy przyjrzeć się prowadzonym w szkołach działaniom równościowym celem ich profesjonalizacji i zwiększenia kompetencji osób je prowadzących.

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli i nauczycielek szkół ponadpodstawowych, a także osób w funkcji psychologa lub pedagoga szkolnego, którzy mają doświadczenie prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w szkole lub stanowią wsparcie dla uczniów i uczennic narażonych na dyskryminację. Szczegółowe treści szkolenia dopasowane będą do zgłoszonych w procesie rekrutacji potrzeb osób uczestniczących.

Informacje organizacyjne i rekrutacja:

Organizator szkolenia zwraca koszty dojazdu, noclegu osób uczestniczących spoza Warszawy. W trakcie trwania szkolenia przewidziane są ciepłe posiłki i przerwy kawowe. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest obecność w pełnym wymiarze godzin – nie ma możliwości uczestniczenia w części szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w następujących godzinach:

Dzień 1 (4 sierpnia): 10.00-18.00,

Dzień 2 (5 sierpnia): 9.00 – 17.00

Wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Termin rekrutacji upływa 24 lipca.

Formularz rekrutacyjny znajduje się TUTAJ

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do dnia 26 lipca 2016.

Osoby prowadzące:

Jan Świerszcz: Psycholog, edukator i trener antydyskryminacyjny. Współpracuje z różnymi organizacjami (m.in Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Kampania Przeciw Homofobii, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń) oraz ze szkołami w całej Polsce zajmując się tematyką równego traktowania. Autor badań o wykluczeniu szkole oraz pomysłodawca i redaktor serii „Lekcja Równości”.

Magdalena Świder: Psycholog, trenerka. Główny obszar zainteresowania to działania edukacyjne z zakresu problematyki równości i przeciwdziałania przemocy. Koordynatorka międzynarodowych projektów w ww dziedzinach. Absolwentka Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim. Od 9 lat związana z organizacjami pozarządowymi.

W razie pytań, proszę się kontaktować z ekspertem KPH ds. edukacji, Vyacheslavem Melnykiem – vmelnyk@kph.org.pl

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?