Wesprzyj KPH

Wróć

Razem przeciw molestowaniu – Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, KPH i EYP

Razem przeciw molestowaniu seksualnemu 

Warsztaty dla młodzieży pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich

Jedno na pięcioro dzieci pada ofiarą molestowania seksualnego w sporcie. Jedna na dziesięć młodych osób pada ofiarą przemocy fizycznej motywowanej uprzedzeniami. Jedna na trzy doświadcza przemocy psychologicznej.

Z tego powodu Kampania Przeciw Homofobii (KPH) oraz Europejski Parlament Młodzieży (EYP) rozpoczynają trzydniowe warsztaty dla młodzieży. Warsztaty „Sport Szanuje Twoja Prawa” („Sport Respects Your Right”) poświęcone są tematyce przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu oraz przemocy ze względu na płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową w kulturze sportowej. W warsztatach weźmie udział blisko 70 osób w wieku 16 – 22 lat z całej Polski. Podczas warsztatów młodzież pracować będzie nad stworzeniem kampanii społecznych podnoszących świadomość uczniów i uczennic szkół średnich i gimnazjalnych na temat ww. zjawisk. 

Edukacja młodzieży na temat bezpieczeństwa od przemocy i molestowania seksualnego jest szczególnie ważna w świetle niedawnej kampanii społecznej Stop Pedofilii, która zakłamuje ideę i metody edukacji seksualnej oraz manipuluje opinią publiczną. Młodzież pozbawiona rzetelnych informacji o takich zjawiskach jak pedofilia, molestowanie, przemoc seksualna i inna przemoc nie jest w stanie skutecznie rozpoznawać tych zjawisk, ani bronić siebie i innych przed nimi. – mówi Vyacheslav Melnyk z KPH. Jednocześnie zagrożenie tymi zjawiskami jest bardzo realne i efektywnie zaburza dostęp młodych osób z grup marginalizowanych do rozwijania się w dziedzinie sportu. – dodaje Piotr Cichocki, organizator z ramienia EYP.

O spodziewanych efektach warsztatów mówi Agata Chaber, Prezes KPH: Tych 70 młodych ludzi, dzięki kampaniom społecznym które przygotują, może wkrótce dotrzeć do 700 tysięcy swoich rówieśników. I zanieść wiadomość, że nie ma zgody na przemoc i molestowanie, że sprawcy nie pozostaną bezkarni a ofiarom należy się sprawiedliwość.

Warsztaty odbędą się w Gimnazjum Społecznym nr 20 w Warszawie, przy ul. Raszyńskiej 22, w dn. 8-10.08.2014 roku.

W piątek 8.08.2014 roku, w godz. 10:00 – 12:00, odbywać się będzie rejestracja uczestników, w czasie której zarówno oni jak i organizatorzy dostępni będą na rozmowy z mediami. Serdecznie zapraszamy!

Kontakt dla mediów: Vyacheslav Melnyk, vmelnyk@kph.org.pl, 00 48 797 148 488

Warsztaty realizowane są w ramach projektu Sport Respects Your Rights finansowanego z programu DAPHNE III 2011/2012 Unii Europejskiej.

___________________________________________________________________________

INFORMACJE O ORGANIZATORACH

Kampania Przeciw Homofobii jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego działającą od 2001 roku na rzecz równouprawnienia osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych). Od lat pracuje z młodzieżą, zarówno w szkołach jak i poza nimi, z kadrą nauczycielską oraz z psychologami. Od 2007 roku prowadzi systematyczny monitoring i badania przemocy i dyskryminacji ze względu na orientacje seksualną i tożsamość płciową. Od 2003 roku zorganizowała blisko 10 głośnych ogólnopolskich kampanii społecznych, m.in. „Niech nas zobaczą”, „Nienawiść boli”, „Rodzice, Odważcie się Mówić”, „Spoko, ja też!” oraz „Popieram Związki”.

Europejski Parlament Młodzieży to niezależna i ponadpartyjna organizacja pozarządowa działająca od 1987 r. Dziś jest jedną z największych platform debaty i edukacji obywatelskiej, wymiany poglądów oraz spotkań międzykulturowych młodych ludzi. EYP składa się z sieci 41 komitetów narodowych, w których tysiące młodych ludzi działa jako wolontariusze. Oficjalnym przedstawicielem organizacji w Polsce jest Europejski Parlament Młodzieży – EYP Poland.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?