Wesprzyj KPH

Queer Studies. Podręcznik kursu jest pierwszą w Polsce publikacją kompleksowo omawiającą problematykę niehetronormatywnych tożsamości seksualnych w postaci tekstów akademickich wykładowców z różnych dziedzin nauk społecznych.

W podręczniku teksty m.in. dr Jacka Kochanowskiego, prof. Ireneusza Krzemińskiego, dr Agnieszki Graff, dr Tomasza Basiuka, Bartosza Żurawieckiego.

Queer Studies jest kursem akademickim organizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii, przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce.

Queer Studies to interdyscyplinarne studia obierające za przedmiot swych badań i zainteresowań nieheteronormatywną tożsamość seksualną, zajmujące się również kulturowym i społecznym funkcjonowaniem ról i stereotypów płciowych, kwestionując zasadność podziału ludzi i relacji między nimi na homo- i heteroseksualne.

Podręcznik dostępny jest bezpłatnie w wersji drukowanej oraz pdf: https://kph.org.pl/publikacje/queerstudies_podrecznik.pdf

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?