Wesprzyj KPH

Wróć

Protesty pod ambasadami litewskimi w Europie. Sprzeciw KPH wobec dyskryminującego prawa na Litwie.

W ramach protestu w Sztokholmie, Helsinkach, Pradze, Tallinie, Rydze i Warszawie przed ambasadami Litwy zapłonęły znicze. Jest to symboliczny gest, oznaczający, że  tolerancja na Litwie umarła. Kampania Przeciw Homofobii wysłała list do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka z wezwaniem do upomnienia posłów i posłanek litewskich. Kolejny list skierowaliśmy do parlamentu litewskiego z żądaniem uchylenia dyskryminującej ustawy. 

Wtorek 14 lipca 2009 roku zapisał się w historii niepodległej Republiki Litewskiej jako dzień instytucjonalnej dyskryminacji osób nieheteroseksualnych. Posłowie i posłanki Seimas (parlamentu litewskiego) przytłaczającą większością głosów przegłosowali ustawę zakazującą rozpowszechniania jakichkolwiek pozytywnych informacji o homo- i biseksualności. Oznacza to np. że związek dwóch osób tej samej płci będzie mógł być pokazany w mediach tylko w negatywnym świetle, a pedagog straci prawo do udzielenia profesjonalnego wsparcia uczniowi przyznającemu się do homoseksualizmu.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?