13 marca 2009

Prof. Hołda laureatem Nagrody Tolerancji

Miło nam poinformować, iż tegorocznym lauretaem Nagrody Tolerancji został znany prawnik, członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Profesor Zbigniew Hołda.

Nagroda przyznawana jest przez polskie, niemieckie, francuskie – a od tego roku także hiszpańskie – organizacje LGBT. Jej wręczenie odbędzie się w Berlinie, 30 kwietnia b.r.

W ubiegych latach polskimi laureatami Nagrody Tolerancji byli: senator Kazimierz Kutz, Piotr Pacewicz i Marzanna Pogorzelska.

 
Zbigniew Hołda – prawnik, karnista, specjalista praw człowieka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członek Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu reprezentował Fundację Równości oraz osoby prywatne – członkinie i członków polskich organizacji LGBT, którzy zaskarżyli zakaz Parady Równości w Warszawie w 2005 roku. Sprawa zakończyła się precedensowym wyrokiem, który spowodował usunięcie z polskiego prawodawstwa przepisów uniemożliwiających legalne przeprowadzanie pokojowych manifestacji.
Przed sądem rejonowym w Poznaniu w 2006 roku reprezentował 4 lesbijki (tzw. „Nasza sprawa”), które zdecydowały się wystąpić do sądu przeciw radnym PiS-u, którzy w 2005 roku przy okazji Marszu Równości porównali homoseksualizm do zooflilii, pedofilii i nekrofilii. Precedensowa sprawa zakończyła się ugodą, a działacze PiS musieli przeprosić osoby, które poczuły się urażone tymi wypowiedziami oraz oświadczyć, iż nie mieli zamiaru nikogo obrażać.
Profesor Zbigniew Hołda wielokrotnie występował w obronie praw człowieka – także w obronie mniejszości seksualnych. Nagroda Tolerancji jest wyrazem uznania za całokształt jego działalności.
 
Nagroda Tolerancji – ze strony Polski – przyznawana jest przez Lambdę Warszawa i Kampanię Przeciw Homofobii