Wesprzyj KPH

Rzecznik Praw Obywatelskich o konieczności zmiany wzoru zaświadczenia o możliwości zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Pani Rzecznik Praw Obywatelskich – Prof. Irena Lipowicz skierowała do Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji pismo, w którym kwestionuje konstytucyjność konieczności danych partnera z wniosku o wydanie zaświadczenia o możliwości zawarcia związku małżeńskiego za granicą. Podobne stanowisko w sprawie zajęła już wcześniej Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania – Elżbieta Radziszewska.

Kampania Przeciw Homofobii wielokrotnie zwracała uwagę na fakt, praktyka urzędników wielu Urzędów Stanów Urzędu Cywilnego, którzy odmawiali wydania zaświadczenia osobom chcącym zawrzeć za granicą związek jednopłciowy jest naganna. Brak wymogu podawania danych partnera uniemożliwiłby dyskryminację osób ze względu na orientację seksualną, który to proceder obecnie ma często miejsce.

W piśmie Rzecznika skierowanym do Ministra czytamy, iż „Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich tego rodzaju wzór zaświadczenia jest sprzeczny nie tylko z wymogami art. 71 p.a.s.c. (Prawo o aktach stanu cywilnego), ale przede wszystkim z zasadą demokratycznego państwa prawnego wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Brak jest zatem podstawy prawnej wymagania podania danych osobowych, z którą wnioskodawca zmierza wstąpić w związek małżeński.”

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?