15 grudnia 2015

Prezes KPH w zarządzie ILGA-Europe

Z dumą informujemy, że prezes KPH został wybrany skarbnikiem ILGA-Europe – międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz równości i praw człowieka osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) w Europie. ILGA-Europe zrzesza ponad 200 organizacji członkowskich z całej Europy, a Kampania Przeciw Homofobii jest jedną z siedmiu polskich organizacji do niej należących.

Odbierając nominację na funkcję skarbnika największej organizacji LGBT w Europie, prezes KPH powiedział – Nominacja na tę pozycję jest świadectwem, że renoma Kampanii Przeciw Homofobii oraz doświadczenie zawodowe zostały dostrzeżone na arenie międzynarodowej. To także oznaka wielkiego zaufania, jakim obdarzył mnie europejski ruch LGBTQI.

Chaber, gratulujemy! – zespół KPH.