Wesprzyj KPH

 Biuro Pełnomocnika do spraw postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zaprasza na seminarium w PrideHouse.

„Prawodawstwo międzynarodowe a prawa LGBT – Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej i tożsamości płciowej – w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”
15 lipca 2010, 12.00-15.00
Pride House, Nowy Wspaniały Świat
ul. Nowy Świat 63
Komitet Ministrów Rady Europy przyjął w dniu 31 marca 2010r. „Rekomendację w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej i tożsamości płciowej”. Rekomendacja oparta jest na standardach wypracowanych na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oraz standardach zawartych w różnych aktach prawa międzynarodowego. Uczestnicy seminarium przedstawią przepisy rekomendacji oraz właściwe orzecznictwo Trybunału i inne instrumenty prawne. Omówią też wpływ orzecznictwa Trybunału na prawo krajowe.

PROGRAM SEMINARIUM

„Prawodawstwo międzynarodowe a prawa LGBT – Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej i tożsamości płciowej – w kontekście orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka –
organizowane przez Biuro Pełnomocnika do spraw postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
15 lipca 2010, 12.00-15.00, Pride House, – Nowy Wspaniały Świat, ul. Nowy Świat 63
Moderator:
Agnieszka Kumaş, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Uczestnicy:
Marta Kaczmarska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Agata Rogalska-Piechota, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Piotr Siurnicki, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Piotr Ozga, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
Ewa Markowicz, Ministerstwo Sportu i Turystyki
Robert Biedroń, Kampania przeciwko Homofobii
Program:
I. 12.00-12.30 – Co to jest Rada Europy? Europejki Trybunał Praw Człowieka? Prawo Rady Europy? Prawo Unii Europejskiej? Wyroki ETPCz? – Agnieszka Kumaş
II. 12.30-14.00 – Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji opartej na orientacji seksualnej i tożsamości płciowej
411″

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?