14 października 2009

„Prawo antydyskryminacyne w praktyce”

7-8 listopada 2009 Warsztaty Edukacji Prawnej. Zapraszamy do wysyłania formularza zgłoszeniowego!

Kampania Przeciw Homofobii zaprasza na szkolenie pt. Prawo antydyskryminacyne w praktyce.

Zapraszamy osoby z wykształceniem prawniczym i działających w zawodzie. Podnosimy skuteczność w prowadzeniu spraw, w których występuje element dyskryminacji z powodu płci, rasy i pochodzenia etnicznego, wieku, religii, orientacji seksualnej i niepełnosprawności oraz zapoznanie uczestników z obecnym stanem prawodawstwa wspólnotowego i krajowego.

Aby otrzymać formularz zgłoszeniowy proszę pisać na adres e-mail: [email protected]