Wesprzyj KPH

7-8 listopada 2009 Warsztaty Edukacji Prawnej. Zapraszamy do wysyłania formularza zgłoszeniowego!

Kampania Przeciw Homofobii zaprasza na szkolenie pt. Prawo antydyskryminacyne w praktyce.

Zapraszamy osoby z wykształceniem prawniczym i działających w zawodzie. Podnosimy skuteczność w prowadzeniu spraw, w których występuje element dyskryminacji z powodu płci, rasy i pochodzenia etnicznego, wieku, religii, orientacji seksualnej i niepełnosprawności oraz zapoznanie uczestników z obecnym stanem prawodawstwa wspólnotowego i krajowego.

Aby otrzymać formularz zgłoszeniowy proszę pisać na adres e-mail: aloewe@kph.org.pl.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?