13 grudnia 2008

Prawnicy KPH przygotowali

Prawnicy KPH przygotowali kolejny shadow report, którego rekomendacje przyjął Europejski Komitet ds. Praw Społecznych.

Prawnicy KPH przygotowaliPrawnicy KPH przygotowali