Wesprzyj KPH

Jesteśmy po to, aby walczyć o prawa osób LGBT+. Chcemy zmienić Polskę, bo chcemy żyć w kraju ludzi równych praw. A zmiana wymaga zaangażowania i siły. I takie właśnie jest KPH – zaangażowane i silne. Dołącz do nas i wspólnie z nami buduj Polskę, w której wszyscy czują się jak w domu. Aplikuj o pracę na stanowisko koordynatora/ki/ x biura w KPH – wyślij CV i list motywacyjny na adres praca(at)kph.org.pl. Na zgłoszenia czekamy do 11 grudnia. 

Stanowisko:

Koordynator/ka/x biura

Szukamy osoby, która:

 • jest komunikatywna, otwarta, wsłuchuje się w potrzeby innych;
 • jest punktualna i terminowo wykonuje zadania;
 • dba o szczegóły, jest staranna i sumienna;
 • posiada umiejętność swobodnego komunikowania się w języku polskim w mowie i piśmie;
 • zna język angielski na poziomie komunikatywnym;
 • posiada znajomość oprogramowania biurowego oraz obsługi sprzętów biurowych.

Cel istnienia stanowiska

Koordynator/ka/x biura będzie wspierać pracę 10-osobowego zespołu KPH w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biura oraz logistyki i administracji wydarzeń organizowanych przez KPH.

Miejsce w zespole KPH

Stanowisko umiejscowione jest w zespole finansowo-administracyjnym. Zatrudniona osoba będzie ściśle współpracować z innymi zespołami KPH.

Do najważniejszych zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć:

Obsługa biura:

 • zapewnienie właściwych warunków i narzędzi do pracy biura (m.in. zaopatrzenie, dbałość o przestrzeń i stan techniczny urządzeń, obsługa sprzętów biurowych, dostosowywanie przestrzeni biurowej do potrzeb zespołu pracowniczego);
 • zadania recepcyjne: obsługa i koordynacja pierwszego kontaktu interesariuszy/ek/x z biurem organizacji (e-mail, telefon, media społecznościowe);
 • obsługa obiegu dokumentów finansowych;
 • obsługa korespondencji pocztowej organizacji.

Logistyczno-techniczna obsługa organizacji:

 • wsparcie realizacji wydarzeń wewnętrznych zespołu pracowniczego KPH, osób członkowskich i zarządu (np. wyjazdy integracyjne, szkolenia, spotkania zarządu);
 • logistyczne wsparcie zespołu pracowniczego KPH, osób członkowskich i zarządu w organizacji wyjazdów związanych z wykonywaną pracą (np. rezerwacja noclegów, zakup biletów);
 • współpraca z osobami na wolontariacie w zakresie organizowanych wydarzeń wewnętrznych zespołu pracowniczego KPH, osób członkowskich i zarządu (planowanie, koordynacja, monitoring);
 • prowadzenie i monitorowanie przyznanego budżetu.

Inne zadania:

 • praca w zastępstwie innych osób z zespołu finansowo-administracyjnego podczas ich nieobecności.

Oferujemy:

 • Umowa na 1 rok, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo w porze dziennej, zazwyczaj od poniedziałku do piątku, z możliwością sporadycznej pracy w weekendy) w ruchomym czasie pracy. Okres próbny: 3 miesiące. Obecnie pilotażowo sprawdzamy możliwość skrócenia wymiaru czasu pracy do przeciętnie 35 godzin tygodniowo.
 • Praca w Warszawie z ewentualnymi delegacjami do innych miast w Polsce po uzgodnieniu z osobą zatrudnioną.
 • Wynagrodzenie: 4845 zł netto
 • 26 dni urlopu niezależnie od poziomu wykształcenia i stażu pracy.
 • Pakiet opieki medycznej Medicover oraz kartę Multisport.
 • Osoba zatrudniona objęta będzie programem oceny pracowniczej 360 stopni oraz planem rozwoju organizacyjnego i pracowniczego.
 • Biuro KPH nie jest dostosowane do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami (stopnie między wejściem na klatkę a windą). KPH stosuje zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i dołoży starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób kandydujących i zatrudnianych, dlatego w razie pytań lub wątpliwości – skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na znalezienie rozwiązań, które zwiększą dostępność, choć mamy świadomość, że część barier może na tę chwilę stanowić trudność w podjęciu pracy na opisanym stanowisku.

Rekrutacja

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (w szczególności zachęcamy do opisania doświadczenia związanego z zadaniami na oferowanym stanowisku) w formacie PDF, na adres praca(at)kph.org.pl.

Wszystkie osoby kandydujące na stanowisko otrzymają automatyczną wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a następnie maila z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną lub informacją o niewybraniu kandydatury. Aplikacje będą oceniane i rozpatrywane na bieżąco do momentu znalezienia odpowiedniego kandydata/tki/x.

Termin nadsyłania zgłoszeń

 • 11 grudnia, 23:59

Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania informacji zwrotnej na temat powodów niewybrania konkretnej kandydatury.

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kampanię Przeciw Homofobii moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałem/am/x  poinformowany/a/x, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 99/40, 02-001 Warszawa, KRS 00001111209. Oświadczam, iż jestem świadomy/a/x prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie”.

UWAGA! Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zobacz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kampanię Przeciw Homofobii.

KPH jest pracodawcą oferującym równe szanse i zobowiązuje się do zwalczania wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby transpłciowe i interpłciowe oraz osoby homo-, biseksualne, aseksualne, queerowe i niebinarne.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?