Wesprzyj KPH

Praca czy pasja? To nie musi się wykluczać! Dołącz do zespołu rzeczniczego Kampanii Przeciw Homofobii, gdzie praca jest naszą pasją.

Szukamy osoby na stanowisko Koordynator* ds. rzecznictwa i działań prawnych, która razem z zespołem KPH będzie zmieniać świat na lepsze. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za realizację planu strategicznego KPH poprzez wsparcie ekspertyzą prawniczą, prowadzenie działań eksperckich/strategicznych wpływających na rzecznictwo oraz koordynację programu pomocy prawnej.  Dołącz do nas – aplikuj wysyłając CV na adres praca(at)kph.org.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 czerwca, 23:59. 

Stanowisko

Koordynator* ds. rzecznictwa i działań prawnych

Kogo szukamy?

Wymagane doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje:

 • wykształcenie prawnicze,
 • wiedza z zakresu międzynarodowych standardów praw człowieka i kwestii równościowych dotyczących osób LGBT+,
 • znajomość instytucji europejskich (UE  i Rady Europy), a także znajomość międzynarodowych ram prawno-instytucjonalnych w zakresie ochrony praw człowieka,
 • umiejętność myślenia strategicznego,
 • umiejętności interpersonalne, w szczególności zdolność do budowania konstruktywnych relacji m.in. z partnerami instytucjonalnymi,
 • umiejętności komunikacyjne, w tym wysoki poziomem znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie; zdolność do prostego, zwięzłego i jasnego wyjaśniania złożonych kwestii różnym grupom odbiorców/czyń,
 • umiejętność planowania i samodzielnej pracy oraz ustalania priorytetów dla wielu zadań i dotrzymywania terminów,
 • doświadczenie współpracy z organizacjami pozarządowymi, najlepiej w dziedzinie praw człowieka i równości LGBT+,
 • budowanie silnych strategicznych sojuszy i koalicji, mobilizowanie kluczowych interesariuszy/ek do wspierania zmian prawnych, politycznych i społecznych.

Szukamy osoby, która:

 • jest zorientowana na rezultat na poziomie umożliwiającym samodzielną realizację wszystkich podstawowych zadań poprzez określanie ich celów, optymalizację pracy i podejmowanie środków adekwatnych do celów,
 • jest sumienna, rzetelnie wykonuje zadania i dba o jakość wszystkich elementów, 
 • jest komunikatywna, otwarta, wsłuchuje się w potrzeby innych, jest punktualna i terminowo wykonuje zadania,
 • posiada umiejętności z zakresu kierowania pracą i zespołem, tworzy adekwatne plany pracy, zapewnia zespołowi odpowiednie zasoby do realizacji zadań, skutecznie deleguje zadania i monitoruje przebieg pracy, 
 • posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu sytuacji prawnej osób LGBT+,
 • posiada wysoki poziom umiejętności językowych w mowie i piśmie w języku polskim oraz angielskim, pozwalającym na swobodną komunikację formalną i nieformalną,
 • wymagane wykształcenie prawnicze.

 Do najważniejszych zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć:

Koordynacja działań z zakresu programu pomocy prawnej:

 • współpraca z zespołem prawnym udzielającym poradnictwa prawnego,
 • współpraca z pełnomocnikami/czkami w sprawach sądowych KPH w ramach programu litygacji strategicznych i pomocy prawnej dla represjonowanych aktywistów/ek i osób aktywistycznych  LGBT+,
 • koordynacja wolontariackiej grupy prawnej.

Rzecznictwo:

 • bieżące monitorowanie i analiza: sytuacji polityczno-społecznej w Polsce, orzecznictwa sądowego (polskie sądownictwo oraz ETPCz i TSUE) oraz instytucji międzyrządowych (przede wszystkim Komisji Europejskiej) w zakresie standardów prawoczłowieczych osób LGBT+,
 • udział w  działaniach w zespole rzeczniczym (w trybie bieżącego reagowania oraz na podstawie rocznych planów działania, w tym wyznaczanie kluczowych celów operacyjnych i przygotowanie planu działania),
 • budowanie i utrzymywanie relacji z istniejącymi i potencjalnymi partnerami/kami, w szczególności z decydentami/kami, osobami reprezentującymi  społeczeństwo obywatelskie, polskimi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz aktywistami/kami  i osobami aktywistycznymi LGBT+, organizacjami międzyrządowymi – Komisją Europejską i Radą Europy.

Oferujemy:

 • Umowa na 1 rok, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo w porze dziennej, zazwyczaj od poniedziałku do piątku, z możliwością sporadycznej pracy w weekendy) w ruchomym czasie pracy.  Obecnie pilotażowo sprawdzamy możliwość skrócenia wymiaru czasu pracy do przeciętnie 35 godzin tygodniowo. Okres próbny: 3 miesiące.
 • Praca w Warszawie z ewentualnymi delegacjami do innych miast w Polsce i Europie po uzgodnieniu z osobą zatrudnioną.
 • Wynagrodzenie: 6200 zł brutto.
 • 26 dni urlopu niezależnie od poziomu wykształcenia i stażu pracy.
 • Pakiet opieki medycznej Medicover.
 • Osoba zatrudniona objęta będzie programem oceny pracowniczej (360 stopni).

Biuro Kampanii Przeciw Homofobii nie jest dostosowane do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami (stopnie między wejściem na klatkę a windą). KPH stosuje zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i dołoży starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób kandydujących i zatrudnianych, dlatego w razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na znalezienie rozwiązań, które zwiększą dostępność, choć mamy świadomość, że część barier może na tę chwilę stanowić trudność w podjęciu pracy na opisanym stanowisku.

Rekrutacja

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: praca(at)kph.org.pl

Wszystkie osoby kandydujące na stanowisko otrzymają automatyczną wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a następnie telefonicznie lub mailowo z zaproszeniem na krótką (około 10 minutową) telefoniczną rozmowę  kwalifikacyjną lub informacją o niewybraniu kandydatury. Ostatnim etapem rekrutacji jest rozmowa rekrutacyjna.

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kampanię Przeciw Homofobii moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam_łem poinformowana_y, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 99/40, 02-001 Warszawa, KRS 00001111209. Oświadczam, iż jestem świadoma/y/e prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie”. 

UWAGA! Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Termin nadsyłania zgłoszeń

23 czerwca, 23:59

Zobacz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kampanię Przeciw Homofobii TUTAJ

KPH jest pracodawcą oferującym równe szanse i zobowiązuje się do zwalczania wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby transpłciowe i interpłciowe oraz osoby homo-, biseksualne, queerowe i niebinarne.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?