Wesprzyj KPH

17 sierpnia w Sejmie obradowała podkomisja nadzwyczajna ds. ustawy o umowie związku partnerskiego. Na posiedzeniu byli obecni członkowie Grupy Inicjatywnej ds. Związków Partnerskich (GI) – Krystian Legierski i Tomasz Szypuła, prawniczka Kampanii Przeciw Homofobii – Zofia Jabłońska oraz ekspert KPH – mec. Marcin Górski. Nie zabrakło także członkini nieformalnej grupy Tel-Aviv oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Otwarte Forum.
Podkomisja obradowała w składzie: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Janina Okrągły oraz przewodniczący Norbert Raba (PO). Na posiedzeniu obecne były także przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które nie przedstawiły na obecnym etapie opinii swoich resortów.

Nie zjawili się niestety przedstawiciele SLD – partii, która wniosła projekt do Sejmu.

Członkowie Podkomisji i przedstawicielka Kancelarii Prezesa Rady Ministrów byli zgodni co do tego, iż regulacja proponowana przez SLD jest konieczna, a projekt odpowiada na istotną potrzebę społeczną. Posłowie  mieli jednak uwagi dotyczące poszczególnych uregulowań i ich zakresu. Debata dotyczyła w szczególności potrzeby wprowadzenia obowiązku alimentacji partnerów po ustaniu związku, możliwości przeciwdziałania nadużyciom i zawieraniu związków w celu obejścia obowiązujących przepisów, np. o odmowie zeznań osób bliskich w postępowaniu karnym, a także kwestia zabezpieczenia interesu dzieci po ustaniu związku. Ratio legis istniejących zapisów tłumaczyli członkowie GI oraz mec. Marcin Górski.

Ewentualna konieczność wprowadzenia zmian w projekcie będzie przedmiotem dalszych prac podkomisji oraz opinii ekspertów powołanych przez Biuro Analiz Sejmowych.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?