Wesprzyj KPH

Praca czy pasja? To nie musi się wykluczać! Dołącz do zespołu finansowo-administracyjnego Kampanii Przeciw Homofobii, gdzie praca jest naszą pasją.

Szukamy osoby na stanowisko Koordynatora/ki Biura, która razem z zespołem KPH będzie zmieniać świat na lepsze. Dołącz do nas – aplikuj wysyłając CV i list motywacyjny do dn. 30.11.2019 na adres praca(at)kph.org.pl

Stanowisko:

Koordynator/ka Biura

Szukamy osoby, która:

 • jest komunikatywna, otwarta, wsłuchuje się w potrzeby innych
 • jest punktualna i terminowo wykonuje zadania
 • dba o szczegóły, jest staranna i sumienna
 • posiada umiejętność swobodnego komunikowania się w języku polskim w mowie i piśmie
 • zna język angielski na poziomie komunikatywnym
 • posiada znajomość oprogramowania biurowego oraz obsługi sprzętów biurowych

 Cel istnienia stanowiska

Koordynator/ka biura będzie wspierać pracę 13-osobowego zespołu KPH w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania biura oraz logistyki i administracji wydarzeń organizowanych przez KPH.

Miejsce w zespole KPH

Stanowisko umiejscowione jest w trzyosobowym zespole finansowo-administracyjnym. Zatrudniona osoba będzie ściśle współpracować z innymi zespołami KPH.

Do najważniejszych zadań osoby na tym stanowisku będzie należeć:

Obsługa biura:

 • zapewnienie właściwych warunków i narzędzi do pracy biura (m.in. zaopatrzenie, dbałość o przestrzeń i stan techniczny urządzeń, obsługa sprzętów biurowych, dostosowywanie przestrzeni biurowej do potrzeb zespołu pracowniczego);
 • obsługa i koordynacja pierwszego kontaktu interesariuszy_ek z biurem organizacji (e-mail, telefon, media społecznościowe);
 • obsługa korespondencji pocztowej organizacji.

Logistyczno-techniczna obsługa organizacji:

 • Wsparcie realizacji wydarzeń wewnętrznych zespołu pracowniczego KPH, osób członkowskich i zarządu (np. wyjazdy integracyjne, szkolenia, spotkania zarządu);
 • logistyczne wsparcie zespołu pracowniczego KPH, osób członkowskich i zarządu w organizacji wyjazdów związanych z wykonywaną pracą (np. rezerwacja noclegów, zakup biletów);
 • współpraca z osobami na wolontariacie w zakresie organizowanych wydarzeń wewnętrznych zespołu pracowniczego KPH, osób członkowskich i zarządu (planowanie, koordynacja, monitoring);
 • prowadzenie i monitorowanie przyznanego budżetu.

Inne zadania:

 • praca w zastępstwie innych osób z zespołu finansowo-administracyjnego podczas ich nieobecności.

Oferujemy:

Umowa na 1 rok, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony w wymiarze pełnego etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo w porze dziennej, zazwyczaj od poniedziałku do piątku, z możliwością sporadycznej pracy w weekendy). Okres próbny: 3 miesiące.

Praca w Warszawie z ewentualnymi delegacjami do innych miast w Polsce po uzgodnieniu z osobą zatrudnioną.

Wynagrodzenie: 3350 zł netto.

Osoba zatrudniona objęta będzie programem oceny pracowniczej (360 stopni) oraz planem rozwoju organizacyjnego i pracowniczego.

Biuro Kampanii Przeciw Homofobii nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (trzy stopnie między wejściem a przestrzenią biurową, wąskie przejścia, małe kuchnia i toalety). KPH stosuje zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i dołoży starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób kandydujących i zatrudnianych, dlatego w razie pytań lub wątpliwości – skontaktuj się z nami. Jesteśmy otwarci na znalezienie rozwiązań, które zwiększą dostępność, choć mamy świadomość, że część barier może na tę chwilę stanowić trudność w podjęciu pracy na opisanym stanowisku.

Rekrutacja

Prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego (w szczególności zachęcamy do opisania doświadczenia związanego z zadaniami na oferowanym stanowisku) w formacie PDF, na adres praca(at)kph.org.pl do 30.11.2019 roku. Wszystkie osoby kandydujące na stanowisko otrzymają automatyczną wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a następnie maila z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną lub informacją o niewybraniu kandydatury. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania informacji zwrotnej na temat powodów niewybrania konkretnej kandydatury.

W zgłoszeniu prosimy o umieszczenie klauzuli: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Kampanię Przeciw Homofobii moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego. Zostałam_łem poinformowana_y, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii z siedzibą w Warszawie, adres ul. Solec 30a, 00-403 Warszawa KRS 00001111209. Oświadczam, iż jestem świadoma_y prawa do wglądu do swoich danych, prawa poprawiania danych oraz prawa do żądania usunięcia danych, a dane zostały podane dobrowolnie.”

UWAGA! Zgłoszenia bez załączonej powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Zobacz informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kampanię Przeciw Homofobii.

KPH jest pracodawcą oferującym równe szanse i zobowiązuje się do zwalczania wszelkiej dyskryminacji. Do wzięcia udziału w rekrutacji szczególnie zachęcamy osoby transpłciowe i interpłciowe oraz osoby homo-, biseksualne, queerowe i niebinarne.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?