Wesprzyj KPH

W ostatni weekend odbyło się spotkanie założycielskie Grupy Inicjatywnej KPH Zielona Góra. Było na nim obecnych kilkanaście osób z Zielonej Góry i okolic. – Zapowiada się bardzo aktywny oddział – cieszy się Mirka
Makuchowska, sekretarz Zarządu KPH.

W ostatni weekend odbyło się spotkanie założycielskie Grupy Inicjatywnej
KPH Zielona Góra. Było na nim obecnych kilkanaście młodych osób z Zielonej
Góry i okolic. – Zapowiada się bardzo aktywny oddział – cieszy się Mirka
Makuchowska, sekretarz Zarządu KPH. – Widać dużą energię i doświadczenie
zespołu. Są w nim min. psycholodzy, animatorzy kultury, fotograficy.
GI KPH Zielona Góra zamierza w najbliższym czasie realizować: tęczowy DKF,
grupę samopomocową, szkolenia genderowe oraz imprezy integracyjne.
– To bardzo ważne, bo w Zielonej Górze nie ma klubu dla osób LGBTQ – dodaje
Mirka Makuchowska.
Osoby zainteresowane wolontariatem w GI KPH Zielona Góra proszone są o
kontakt: kph-zg@wp.pl lub też na nr GG: 5537835
Szczegółowa relacja ze spotkania.

15 sierpnia w godz. od 16:00 do 19:00 w sali Związku Lubuskich
Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze na ul. Zacisze 17 odbyło
się spotkanie założycielskie Grupy Inicjatywnej KPH w Zielonej Górze z
Zarządem Organizacji! Spotkanie skierowane było do osób
zainteresowanych zakładaniem lub współtworzeniem oddziału w
województwie Lubuskim. Gośćmi spotkania były: Mirosława Makuchowska –
sekretarz KPH (odpowiedzialna za rozwój oddziałów lokalnych), Ania
Urbańczyk (członkini Zarządu i koordynatorka KPH Trójmiasto) oraz
Marta Tryba (koordynatorka ds. wolontariatu).
Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia się naszych gości z Zarządu
oraz nas – wolontariuszek i wolontariuszy KPH z Zielonej Góry,
krótkiego omówienia naszych chęci i planowanego wkładu każdego z nas w
przyszły oddział KPH w Zielonej Górze.
Następnie została omówiona kwestia wolontariatu oraz nowopowstałe oddziały (m.in. w Poznaniu i Lublinie), ich początki i plany działania.
Jako główny punkt spotkania przygotowane zostały przez naszych gości
dwie prezentacje multimedialne. Pierwsza: Struktura KPH – ukazująca
szczeble Głównego Oddziału Organizacji w Warszawie, struktury
pojedynczych grup, proces podejmowania decyzji przez oddziały, drogę
od wolontariusza po pełnoprawnego członka Organizacji, sposoby
finansowania oraz działania oddziałów. Druga prezentacja przybliżyła
nam drogę od Grupy Inicjatywnej do formalnego powstania oddziału
Ostatnim – niemniej ważnym – punktem były odpowiedzi na nasze pytania
do Zarządu w kwestiach funkcjonowania i działania Oddziału i
współpracy z Głównym Oddziałem (m.in.: zielonogórskie grupy i
organizacje nam przychylne i pomocne; potrzebna ilość członków do
założenia oddziału); współpraca z Policją i innymi urzędami w Zielonej Górze; kolportaż „Repliki  oraz skonkretyzowane plany na przyszłość członków naszej Grupy Inicjatywnej, po których to część oficjalna spotkania została zamknięta.
Osoby, które nie mogły zjawić się na spotkaniu, a chcą brać czynny
udział w Grupie Inicjatywnej KPH w Zielonej Górze, proszone są o
kontakt pod podane niżej namiary. 
Wszelkie pomysły/propozyje/pytania prosimy kierować pod adres e-mail:
kph-zg@wp.pl lub też na nr GG: 5537835
Zapraszamy Wszystkich chętnych do udziału w najbliższych spotkaniach!

Marta Tryba, Mirka Makuchowska, Ania Urbańczyk

Alicja

Koordynatorka grupy – Dobrochna

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?