Wesprzyj KPH

Wróć

Poszukiwane osoby do badania prowadzonego przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich poszukuje gejów, lesbijek i osób biseksualnych do udziału w badaniu na temat nierównego traktowania osób nieheteroseksualnych w obszarze opieki zdrowotnej. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu!

Szanowna Pani/Szanowny Panie

Rzecznik Praw Obywatelskich pełni funkcję niezależnego organu ds. równego traktowania i zleca badania dotyczące równego traktowania różnych grup w różnych dziedzinach życia społecznego. Obecnie Laboratorium Badań Społecznych na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich przeprowadza badanie dotyczące równego traktowania w obszarze opieki zdrowotnej w percepcji osób nieheteroseksualnych. 

W ramach badania realizowana jest cała seria rozmów i wywiadów z osobami nieheteroseksualnymi. Rozmawiamy zarówno z gejami, z lesbijkami jak też z osobami biseksualnymi w różnym wieku i mieszkającymi w różnych miastach Polski. W badaniu zaplanowane są także rozmowy z lekarzami.

Chcielibyśmy zaprosić Panią/Pana do udziału w tym badaniu.

Badanie to ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie:

Czy Pacjenci nieheteroseksualni, ze względu na swoją orientację seksualną, są narażeni w obszarze opieki zdrowotnej na różne formy dyskryminacji (np. agresję werbalną, mikroagresję, ograniczenie kontaktu z lekarzem, odmowa udzielenia informacji medycznej na temat stanu zdrowia partnera/partnerki)? Jeżeli taka dyskryminacja ma miejsce to jakie są jej konsekwencje?

Chcielibyśmy dowiedzieć się także jakie jest ogólne nastawienie lekarzy i innego personelu medycznego do osób nieheteroseksualnych i czy lekarze są odpowiednio przygotowani do kontaktu, diagnostyki i leczenia tych osób.

Bardzo zależy nam na uzyskaniu pogłębionej wiedzy w tych obszarach, a także na zebraniu zróżnicowanych doświadczeń związanych z nierównym traktowaniem osób nieheteroseksualnych przez lekarzy i personel medyczny zarówno przy kontaktach w przychodniach, jak i w szpitalach, klinikach.

Udział w badaniu jest w pełni anonimowy. Pani/Pana dane, ani wypowiedzi nie zostaną nikomu ujawnione – gwarantujemy pełną ich anonimowość i ochronę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz normami etycznymi obowiązującymi w badaniach opinii i rynku. Zebrane dane opracowane będą w formie zbiorczej, bez możliwości powiązania ich z konkretną osobą i nie zostaną wykorzystane do żadnych celów reklamowych ani handlowych.

Poszukujemy osób spełniających następujące kryteria:

a) gejów, lesbijek 40+
lub
b) osób biseksualnych w różnym wieku,
c) które zgadzają się z następującym stwierdzeniem:” Orientacja nieheteroseksualna pacjentów może mieć wpływ na ich nierówne traktowanie przez lekarzy i/lub personel medyczny.”  
d) w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli u lekarza lub w szpitalu.
 
Badanie będzie polegało na udziale w mini grupie dyskusyjnej typu focus group. Miejsce badania będzie dostosowane do potrzeb osób badanych. Dyskusja będzie trwała 1,5 h. 
Gratyfikacja za udział w badaniu wynosi 100 zł. Zwracane są również ewentualne koszta dojazdu. 

Wszelkich informacji na temat organizacyjnej strony badania udzieli Pani/Panu pracownik Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o. kontaktujący się z Panią/Panem w sprawie badania.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w badaniu prosimy  o kontakt z Marzeną Sochańską-Kawiecką (tel: 660 767 754, e-mail: msochanska@laborato.pl) odpowiedzialną za badanie ze strony Laboratorium Badań Społecznych.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?