19 maja 2015

Pomóż KPH w działaniach prawnych

Kampania Przeciw Homofobii pilnie poszukuje spraw karnych, w których osobom LGBT odmówiono statusu osoby najbliższej wobec ich partnerów lub partnerek. Tego rodzaju sytuacja może mieć miejsce np. w razie pozbawienia prawa do odmowy zeznań czy prawa uchylenia się od odpowiedzi na pytanie, w sytuacji gdy mogłoby to narazić partnera lub partnerkę na odpowiedzialność karną. 

[Zobacz więcej…]

Jeżeli jesteś osobą, która miała do czynienia z taką sytuacją, będziemy wdzięczni za przesłanie na adres mailowy [email protected] uzasadnienia orzeczenia lub protokołu, w którym sąd podjął decyzję o pozbawieniu możliwości skorzystania z tego rodzaju praw. Przesłany dokument może być zanonimizowany (tj. może nie zawierać danych osobowych ani informacji o miejscach) – wystarczy pozostawienie sygnatury akt sprawy i danych sądu prowadzącego postępowanie.

Informacje o przesłanych sprawach zostaną wykorzystane w działaniach KPH zmierzających do ujednolicenia stosowana prawa karnego przez sądy i wyeliminowania przypadków pozbawiania uprawnień procesowych osób tworzących związki jednopłciowe.