Wesprzyj KPH

warsztat 20.XI-21.XI

Kampania Przeciw Homofobii zaprasza osoby zajmujące się udzielaniem wsparcia psychologicznego i terapią na dwudniowy warsztat podnoszący kompetencje zawodowe w obszarze pracy z klientami LGBT (lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i queerowe – nieokreślające swojej płci i/lub seksualności w sposób normatywny).

Na warsztacie osoby uczestniczące będą mogły zdobyć wiedzę pozwalającą na lepsze rozumienie trudności psychologicznych, z jakimi zgłaszają się osoby LGBT oraz wyćwiczyć umiejętności wspierającego budowania relacji pomagania i niesienia pomocy osobom LGBT.

Zapraszamy osoby udzielające pomocy psychologicznej na terenie województwa Mazowieckiego, oraz pracujące w jednej z wymienionych instytucji:

1. Ośrodek/Centrum Interwencji Kryzysowe,

2. Poradnia Psychologiczna,

3. Poradnia Pedagogiczno Psychologiczna.

Informacje o warsztacie:
1.   udział w warsztacie jest bezpłatny,

2.   organizator zapewnia osobom uczestniczącym: obiady i przekąski w dniach warsztatu, materiały  

szkoleniowe, osobom spoza Warszawy zwrot kosztów podróży na warsztat do 80% całkowitych
kosztów ( szczegóły w regulaminie),
3.   warsztat trwa 16 godzin zegarowych i będzie się odbywał w Warszawie dniach 20 listopada w
godzinach 10.00-19.00 oraz 21 listopada w godzinach 10.00-19.00,
4.   ze względu na duże zainteresowanie warsztatem maksymalnie 2 osoby z jednej instytucji mogą zostać
zakwalifikowane do udziału w warsztacie,
5.   termin wysyłania zgłoszeń mija 14 listopada,
6.   wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone drogą mailową w dniu 15 listopada.
 

Aby zgłosić się na warsztat należy wypełnić: formularz uczestnictwa.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu uczestnictwa w warsztacie.

Ogólne cele warsztatu to :

 • zwiększenie wiedzy oraz poszerzenie świadomości dotyczącej mechanizmów stereotypizacji, powstawania uprzedzeń (w tym autostereotypizacja i zinternalizowana homofobia);
 • zapoznanie się z wpływem stereotypów i uprzedzeń na sytuację osób LGBTQ;
 • wpływ opisanych mechanizmów na postawy osób świadczących pomoc psychologiczną osobom LGBTQ;
 • zwiększenie wiedzy pozwalającej na lepsze zrozumienie kontekstu życiowego oraz specyficznych potrzeb psychologicznych u osób LGBTQ, zgłaszających się po wsparcie i pomoc psychologiczną;
 • zwiększenie wiedzy na temat specyfiki procesu i najczęstszych trudności związanych z udzielaniem pomocy psychologicznej osobom LGBTQ.

Program :

 • mechanizmy stereotypizacji, powstawanie uprzedzeń i ich konsekwencje dla osób LGBTQ oraz osób świadczących pomoc psychologiczną osobom LGBTQ;
 • współczesne stanowiska środowisk medycznych, psychologicznych i psychiatrycznych wobec oddziaływań ukierunkowanych na zmianę orientacji z homoseksualnej na heteroseksualną (czyli konwersyjnych/reorientacyjnych) oraz na  „wzmacnianie heteroseksualnego potencjału” osób homoseksualnych;
 • specyficzne trudności psychologiczne osób LGBTQ;
 • model pomocy psychologicznej osobom LGBTQ, bazujący na akceptacji i szacunku dla sposobu, w jaki przeżywają one swoją seksualność i/lub gender (czyli tzw. model afirmatywny);
 • czynniki istotne dla budowania relacji pomagania z osobami LGBTQ;
 • kwestie etyczne związane z pomocą psychologiczną osobom LGBTQ.

Osoba prowadząca :

mgr Katarzyna Dułak – Psycholożka oraz trenerka antydyskryminacyjna. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i pracowni wrażliwości genderowej w Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego. Obecnie uczestniczka Szkoły Facylitacji Społecznej na Rzecz Równości i Różnorodności. Doświadczenie w pracy dydaktycznej z osobami dorosłymi i młodzieżą zdobywała głównie w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Brała udział w projektach badawczych i edukacyjnych w Polsce, Hiszpanii, Słowacji i Wielkiej Brytanii. Współtwórczyni Grupy Edukacyjnej BezTabu, gdzie od 2007 roku trenuje oraz tworzy programy edukacji seksualnej i równościowej dla młodzieży. Od 2008 roku pracuje w Poradni Zdrowia Psychoseksualnego BezTabu, gdzie zajmuje się poradnictwem oraz prowadzi szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne (w tym antydyskryminacyjne) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ekspertka i trenerka ds. równości w ramach projektu EFS w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Pytania odnośnie warsztatu należy kierować do Mirosławy Makuchowskiej na adres: mmakuchowska@kph.org.pl

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?