Wesprzyj KPH

Organizacje przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i płeć wysłały listy do kandydatów na prezydenta RP.
Pytają o ich plany w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz równouprawnienia lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób transpłciowych.
List zawiera sześć pytań. Pięć z nich sformułowanych jest na zasadzie „Czy podpisałby pan ustawę…” i dotyczy:

• wprowadzenia tzw. związków partnerskich (dostępnych dla par osób tej samej płci, ale też różnych płci),
• zmiany konstytucji umożliwiającej zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci,
• rozszerzenia istniejącej ochrony przed tzw. przestępstwami z nienawiści na osoby dyskryminowane ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność,
• ułatwienia korekty płci biologicznej osób transseksualnych, uproszczenia procedury sądowej oraz refundacji terapii przez NFZ,
• wprowadzenia zakazu dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego, które do tej
pory nie są nim objęte.

Pytanie szóste dotyczy nastawienia kandydata do kwestii przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Pod listem podpisały się: Fundacja Autonomia, Fundacja Transfuzja, Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Bydgoszcz, Sowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Lambda Zielona Góra, Stowarzyszenie Otwarte Forum oraz Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?