28 maja 2010

Polskie organizacje LGBTQ „odpytują” kandydatów na Prezydenta

Organizacje przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i płeć wysłały listy do kandydatów na prezydenta RP.
Pytają o ich plany w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz równouprawnienia lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób transpłciowych.
List zawiera sześć pytań. Pięć z nich sformułowanych jest na zasadzie “Czy podpisałby pan ustawę…” i dotyczy:

• wprowadzenia tzw. związków partnerskich (dostępnych dla par osób tej samej płci, ale też różnych płci),
• zmiany konstytucji umożliwiającej zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci,
• rozszerzenia istniejącej ochrony przed tzw. przestępstwami z nienawiści na osoby dyskryminowane ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność,
• ułatwienia korekty płci biologicznej osób transseksualnych, uproszczenia procedury sądowej oraz refundacji terapii przez NFZ,
• wprowadzenia zakazu dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego, które do tej
pory nie są nim objęte.

Pytanie szóste dotyczy nastawienia kandydata do kwestii przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Pod listem podpisały się: Fundacja Autonomia, Fundacja Transfuzja, Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii, Stowarzyszenie Lambda Bydgoszcz, Sowarzyszenie Lambda Warszawa, Stowarzyszenie Lambda Zielona Góra, Stowarzyszenie Otwarte Forum oraz Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności.