18 lutego 2013

Polski raport podsumowujący ze stanu wdrażania rekomendacji Rady Europy już dostępny

ILGA-Europe opublikowała krajowe raporty dotyczące stanu wdrażania przez kraje członkowskie Rady Europy rekomendacji Komitetu Ministrów dotyczących środków zwalczania dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej. Polski raport został opracowany przez KPH i Trans-Fuzję. Zapraszamy do lektury

raporty ktajowe

rekomendacje Komitetu Ministrów