Wesprzyj KPH

25 sierpnia w niedzielę o godz.: 13.00 zapraszamy na happening pod Ambasadę Rosji (ul. Belwederska 49). Pocałunkami pokażmy, że miłość nie może być nielegalna! Wspólnie zaprotestujmy przeciwko nowouchwalonym homofobicznym prawom i pokażmy solidarność ze społecznością LGBT w Rosji. 

Pocałujmy się pod Ambasadą Rosji!

Kilka tygodniu temu w Rosji weszło w życie prawo zakazujące „propagowania nietradycyjnych modeli rodziny wśród nieletnich”. W rzeczywistości  nie o nieletnich tutaj jednak chodzi, a o stłumienie obywatelskiej aktywności. W tym samym czasie Rosyjska Duma przyjęła kilka innych ustaw w znaczący sposób ograniczających prawa obywatelskie osób nieheteroseksualnych tj. prawo do zgromadzenia, zrzeszania się, wolności słowa czy informacji.  Wszystkie te prawa mają jeden cel: uniemożliwienie działalności organizacji  pozarządowych i ruchów obywatelskich.  I tak  np. Prawo Zdrady ma na celu utrudnienie międzynarodowego rzecznictwa często ujawniającego poważne naruszenia praw człowieka,  Prawo Obcych Agentów natomiast zmusza organizacje do specjalnej procedury rejestracyjnej jeżeli otrzymują  finansowane z zagranicy, oraz nakłada na nie niebotyczne ilości kontroli administracyjnych, które często uniemożliwiają organizacji działanie. Nowe Prawo regulujące dostęp do Internetu, ma natomiast uniemożliwić jakiekolwiek próby społecznego, oddolnego organizowania się i sprzeciwu wobec opresyjnemu Państwu i jego władzy.

Wszystkie te nowouchwalone prawa praktycznie uniemożliwiają działalność organizacjom LGBT w Rosji, a zakaz „propagandy homoseksualnej wśród nieletnich” uderza  we wszystkich nieheteronormatywnych mieszkańców Rosji, którzy samym swoim istnieniem mogą się narazić władzy i „złamać” nowe prawo. 

Zbierzmy się w niedzielę 25 sierpnia o 13.00  pod Ambasadę Rosji i pokażmy naszą solidarność ze społecznością LGBT w Rosji, oraz wyraźmy sprzeciw wobec praw, które godzą w podstawowe prawa człowieka.

Pokażmy, że miłość nie może być nielegalna i pocałujmy się!

W szczególności zapraszamy pary jednopłciowe.:)

Całuśny happening otworzy poseł Robert Biedroń.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?