Wesprzyj KPH

W dniu 31 stycznia Prezydent Bronisław Komorowski wystosował apel w sprawie związków partnerskich. Przeczytaj stanowisko Kampanii Przeciw Homofobii w tej sprawie.

O stanowisku Prezydenta można przeczytać tutaj.

Stanowisko w sprawie apelu Prezydenta Bronisława Komorowskiego ws. temat związków partnerskich

Kampania Przeciw Homofobii z dużą atencją zapoznała się ze stanowiskiem Prezydenta Bronisława Komorowskiego dotyczącym związków partnerskich. Cieszymy się, że nie tylko Premier, ale też Prezydent zauważa konieczność poprawy sytuacji par nie będących małżeństwami. Wspólne jest dla nas także przeczucie, iż Sejm powinien być w stanie podjąć merytoryczną pracę nad ustawami.
Widzimy jednak potrzebę wskazania, iż uregulowanie sprawy związków partnerskich w jednej ustawie, nie zaś za pomocą przepisów nowelizujących odpowiadałoby zasadzie przejrzystości legislacyjnej, a także pokazywałoby jednoznacznie, iż polskie państwo bierze pod opiekę wszystkich obywateli i obywatelki niezależnie od tego jaki model związku wybrali. Nie można także zapominać, iż prawo w dużej pełni mierze funkcję edukacyjną – uchwalenie ustawy o związkach partnerskich spowodowałoby pojawienie się w przestrzeni prawnej setek tysięcy Polek i Polków, którzy są obecnie w niej niewidoczni, a przez to w dużej mierze pozostają także poza świadomością społeczną. Zasady techniki prawodawczej wskazują wyraźnie, iż tak ważnych dla życia społecznego rozwiązań nie można wprowadzać niejako 'tylnymi drzwiami’, wprowadzając jedynie wybiórczą nowelizację niektórych przepisów prawa, a li tylko w drodze ustawy, która wskaże adresatom normy prawa, a także organom stosującym prawo aksjologię stojącą za tymi zmianami i intencję prawodawcy.
 
Zarzut niekonstytucyjności wpleciony jest w każdy niemalże proces legislacyjny – Prezydent może jednak skorzystać ze skutecznego mechanizmu pozwalającego na sprawdzenie kwestii konstytucyjności ustawy, gdy zachodzą co do niej obawy – co wielokrotnie miało miejsce w przeszłości. Jednocześnie należy podkreślić, iż Sąd Najwyższy, który w swojej opinii wskazał wiele cennych uwag, które należy uwzględnić w procesie legislacji, nie ma legitymacji do wypowiadania się w zakresie konstytucyjności ustawy. Wiele osób, będących uznanymi autorytetami w dziedzinie prawa wypowiadało się pozytywnie o zakresie regulacji ustaw o związkach partnerskich i nie podnosili zarzutu ewentualnej niekonstytucyjności.
Kampania Przeciw Homofobii apeluje do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o dialog z organizacjami LGBT w celu wypracowania kompromisu, który nie będzie krzywdzący dla żadnej ze stron.
Z poważaniem,
Zarząd Kampanii Przeciw Homofobii

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?