Wesprzyj KPH

Kierownictwo PKP Intercity S.A. wystosowało do KPH pismo, w odpowiedzi na interwencję w sprawie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

W odpowiedzi na pismo KPH z dnia 5 lutego 2010 r. interweniujące w sprawie jednego z pracowników spółki PKP Intercity S.A., Prezes Zarządu spółki Krzysztof Celiński  poinformował w piśmie z dnia 25 lutego 2010 r., iż  spółka podjęła niezbędne działania mające na celu podniesienie świadomości pracowników w zakresie tolerancji oraz zakazu dyskryminacji z uwagi na orientację seksualną pozostałych pracowników oraz skutków takich działań. Ponadto PKP Intercity S.A. zapewniło w swym piśmie, iż spółka jest świadoma obowiązków ciążących na niej jako pracodawcy i wszystkie podjęte działania w postaci np:  szkoleń pracowniczych,  mają na celu stworzenie przyjaznej atmosfery i warunków pracy dla wszystkich pracowników spółki bez względu na ich orientację seksualną. Spółka podkreśliła że jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, zwróci się z prośbą do KPH o wsparcie merytoryczne i pomoc w opracowaniu działań mających na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. KPH będzie na bieżąco monitorować poczynania PKP Intercity S.A. w tej sprawie.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?