Wesprzyj KPH

„Wetując rozporządzenia UE polskie władze zdecydowały się skazać 17 milionów Europejczyków i Europejek na borykanie się z problemami, które przestałyby istnieć, gdyby politycy z Polski i Węgier podjęli inną decyzję”.  Kampania Przeciw Homofobii wystosowała oświadczenie, w którym w ostrych słowach krytykuje pierwsze weto rządu PiS w UE dotyczące rozporządzenia regulującego sprawy majątkowe międzynarodowych małżeństw i związków partnerskich.

Treść oświadczenia:

Kampania Przeciw Homofobii z rozczarowaniem przyjmuje decyzję polskich władz, które wraz z Węgrami złożyły weto wobec dwóch rozporządzeń w sprawie stosunków majątkowych w międzynarodowych małżeństwach i związkach partnerskich. Rozporządzenia te miały ujednolicić procedury prawne dotyczące osób żyjących w takich związkach w zakresie praw majątkowych, m.in. wyboru kraju siedziby sądu dla podziału majątku, prawa właściwego dla wydania orzeczenia oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądów zagranicznych. Władze 26 z 28 krajów członkowskich opowiedziały się za wprowadzeniem zmian. Wyłamały się tylko Węgry i Polska dając tym samym wyraźny sygnał swoim obywatelom i obywatelkom, że ich dobro nie jest dla nich wystarczającym powodem, aby zagłosować za wprowadzeniem rozporządzeń.

Weto Polski i Węgier uderzy w  17 milionów Europejczyków i Europejek, w tym w ok. 2 miliony Polaków i Polek mieszkających poza granicami Polski w krajach członkowski Unii Europejskiej. W związku z tym, że polskie prawo nie daje możliwości formalizacji związków jednopłciowych, część osób LGBT posiadających polskie obywatelstwo decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego lub partnerskiego zagranicą. Weto Polski w znaczący sposób utrudni funkcjonowanie par jednopłciowych w sytuacji rozwiązania związku, podziału majątku lub dziedziczenia. Podejmując taką, a nie inną decyzję polskie władze zdecydowały się skazać 17 milionów Europejczyków i Europejek na borykanie się z problemami, które przestałyby istnieć, gdyby nie weto.

Zadziwia również fakt, iż Polskie władze jako argument przeciwko rozporządzeniom podały ingerencję w polski porządek prawny oraz konieczność uznania związków partnerskich i małżeństw jednopłciowych. Zadziwia dlatego, że prowadzący negocjację wielokrotnie podkreślali, że rozporządzenia nie wprowadzają w żadnym zakresie zmian w prawie rodzinnym krajów członkowskich, w tym m.in. o legalności związków partnerskich.

Kampania Przeciw Homofobii chce jednocześnie podkreślić, że winą za obecną sytuację obarcza nie tylko obecne władze, ale też poprzedni rząd, który miał szansę zaakceptować rozwiązania regulujące sprawy majątkowe międzynarodowych małżeństw i związków partnerskich. Pamiętajmy, że składając weto, jak to miało miejsce w tej sytuacji, Polska nie ucieknie od kwestii związanych z koniecznością uregulowania statusu prawnego par jednopłciowych.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?