12 września 2011

Pełnomocniczka Prezydent M. St. Warszawy gratuluje KPH

Karolina Malczyk – Rokicińska, pełnomocniczka Prezydent. M. St. Warszawy ds. równego traktowania przesłała prezesowi KPH życzenia z okazji 10. rocznicy działalności stowarzyszenia. Zapraszamy do zapoznania się z listem.