Wesprzyj KPH

Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego uznała za dopuszczalną petycję Kampanii Przeciw Homofobii, w sprawie dyskryminacyjnych praktyk polskich urzędów stanu cywilnego.

 

Urzędy często odmawiały wydawania zaświadczeń gejom i lesbijkom, którzy chcieli zawrzeć związki partnerskie za granicą.

Komisja Parlamentu Europejskiego uznała, że sprawa poruszona we wniosku KPH mieści się w zakresie działalności Unii Europejskiej. Jak poinformowano w piśmie, wszczęta została oficjalna procedura badania skargi, dlatego zwrócono się do Komisji Europejskiej o wyjaśnienie poruszonego w petycji zagadnienia.
 
Komisja Petycji uznała, że kwestia poruszona w petycji sporządzonej przez KPH powinna stać się także przedmiotem obrad Intergrupy Parlamentu Europejskiego ds. praw osób LGBT.

KPH w swojej petycji z 2008 r. poinformowała Parlament Europejski o problemach, na jakie napotykają polscy obywatele i obywatelki zamierzający zawrzeć związek partnerski lub małżeństwo jednopłciowe za granicą z obywatelem/obywatelką kraju należącego do UE, który taką możliwość przewiduje. Polskie urzędy stanu cywilnego wielokrotnie odmawiały wydawania odpowiednich zaświadczeń o stanie cywilnym, które są konieczne do zawarcia związku jednopłciowego w większości krajów UE.

W przekonaniu KPH, takie działania polskiej administracji publicznej naruszają podstawowe prawa człowieka do założenia rodziny, przynależne także, bez wyjątku, polskim gejom i lesbijkom. Co więcej, są sprzeczne także z podstawową zasadą Unii Europejskiej, jaką jest swobodny przepływ osób.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?