Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii pragnie wyrazić oburzenie związane z treścią artykułu „Odsłaniamy Grodzką” autorstwa Andrzeja Rafała Potockiego opublikowanego na łamach tygodnika „w Sieci” (nr 5 (114) 2015, 2 – 8 lutego).

[Zobacz więcej…] 

W okresie wyborczym rola dziennikarzy i dziennikarek nabiera szczególnie istotnego znaczenia, albowiem ich zadaniem jest dostarczenie obywatelom i obywatelkom informacji, które pozwolą na podjęcie świadomych decyzji wyborczych. Informacje te powinny być prawdziwe, rzetelne i dokładnie sprawdzone. Treść artykułu Andrzeja Rafała Potockiego opublikowanego na łamach tygodnika „w Sieci” świadczy o niewywiązaniu się z nałożonych na niego, jako dziennikarza, obowiązków.

Tym, na co Kampania Przeciw Homofobii chciałaby przede wszystkim zwrócić uwagę, pomijając niewarty komentarza sensacyjny charakter artykułu, jest obnażona w tekście niewiedza jego autora. Przytoczone przez Potockiego argumenty, mające na celu podważenie wiarygodności Anny Grodzkiej, świadczą o nieznajomości znaczenia takich pojęć jak orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Zgodnie z definicją używaną przez autorów „Zasad Yogyakarty” tożsamość płciowa to „głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne doświadczenie płci społecznej, która może lub nie odpowiadać płci określonej przy urodzeniu, włączając w to osobiste odczucie własnej cielesności i inne formy wyrażania własnej płciowości przez ubiór, mowę czy sposób zachowania”. Natomiast za orientację seksualną uważa się „zdolność każdej osoby do rozwinięcia głębokiego, emocjonalnego i seksualnego pociągu oraz intymnych i seksualnych związków z osobami innej płci lub tej samej płci lub różnych płci”. Oznacza to, że tożsamość płciowa i orientacja seksualna to dwie, nieprzystające do siebie kategorie, a osoba transpłciowa, a więc taka, która odczuwa rozbieżność między psychicznym poczuciem płci a biologiczną budową ciała, może być zarówno heteroseksualna jak i homoseksualna. Próbę podważenia tożsamości płciowej Anny Grodzkiej, poprzez odwołanie się do jej orientacji seksualnej, należy uznać za nieposiadającą jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia dziennikarską manipulację, której autor w poszukiwaniu taniej sensacji przekroczył wszelkie możliwe granice.

Jednocześnie Kampania Przeciw Homofobii chciałaby swoim oświadczeniem wyrazić solidarność z Anną Grodzką doceniając jej wkład i odwagę w propagowanie idei równego i sprawiedliwego traktowania bez względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?