Wesprzyj KPH

24 lipca sejm zagłosował przeciwko poddaniu ustaw o związkach partnerskich debacie sejmowej. KPH wystosowało w tej sprawie oświadczenie.


          Kampania Przeciw Homofobii, ogólnopolska organizacja pożytku publicznego od 11 lat działająca przeciw dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową wyraża żal i zaniepokojenie przebiegiem głosowania nad wnioskiem PiS i SP o usunięcie ustaw o związkach partnerskich z programu obrad Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dn. 24 lipca 2012 roku.

Nasze oburzenie budzi w szczególności postawa Platformy Obywatelskiej, która pomimo przedwyborczych zapewnień premiera Donalda Tuska o gotowości do dyskusji nad związkami partnerskimi i pragnienia uregulowania kwestii powodujących utrudnienia dla par jednopłciowych, zagłosowała za usunięciem tego punktu obrad. Naszym zdaniem uniemożliwienie pierwszego czytania ustaw w Sejmie jest nie tylko rozbieżne z wyrażoną przed wyborami chęcią uregulowania tych kwestii, ale hamuje również dyskusję publiczną na ten temat.

Celem ustaw o związkach partnerskich jest uregulowanie sytuacji prawnej osób żyjących w związkach jedno- i różnopłciowych. Związkach, które w tym momencie nie mają żadnej ochrony prawnej. Ustawy zapewniłyby im stabilizację i bezpieczeństwo oraz zlikwidowałyby część barier, z jakimi spotykają się na co dzień. Aktualnie obowiązujące przepisy zwykle traktują osoby żyjące w związku niesformalizowanym jako obce dla siebie. W przypadku osób nieheteroseksualnych, niemających żadnej możliwości sformalizowania swojego związku, jest to przejaw niezgodnej z Konstytucją RP dyskryminacji, z którą demokratyczne, nowoczesne państwo powinno walczyć.

Dzięki ustawie partnerzy i partnerki, stając się w świetle prawa osobami bliskimi, uzyskaliby między innymi prawo do otrzymywania informacji i decydowania o sobie nawzajem w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, prawo i jednocześnie obowiązek pochówku zmarłego partnera/partnerki, prawo do wejścia w najem lokalu po zmarłym partnerze/partnerce, zwolnienie z płacenia podatku od darowizny otrzymanej od partnera/partnerki oraz od spadku po zmarłym partnerze/partnerce, prawo do otrzymywania świadczeń socjalnych po zmarłym partnerze/partnerce oraz do odszkodowania w przypadku jego/jej śmierci, prawo wspólnego rozliczania podatku, prawo do zawarcia wspólnoty majątkowej.

Związek partnerski to nie tylko przywileje, ale także obowiązki. Przepisy zawarte w projektach ustawy zobowiązują partnerów do pozostawania we wspólnym pożyciu i do działania na rzecz dobra związku, wzajemnej troski i opieki, w przypadku rozpadu tej relacji i rozwiązania związku projekty przewidują możliwość uzyskania od byłego partnera alimentów, jeśli rozstanie oznaczałaby znaczne pogorszenie sytuacji materialnej jednej z osób.

 Związki partnerskie nie stanowią zagrożenia dla instytucji małżeństwa. Mają na celu ułatwienie życia osobom pozostającym ze sobą w bliskiej relacji i tworzącym rodzinę, które z różnych względów nie mogą lub nie chcą stać się małżeństwem. Taki model związku nie konkuruje z instytucją małżeństwa, a stanowi jedynie alternatywne rozwiązanie, które w zmieniających się realiach życia społecznego jest coraz bardziej potrzebne.

Wyrażamy nadzieję, że projekty ustaw o związkach partnerskich zostaną niedługo ponownie poddane pod obrady a przedwyborcze obietnice posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dotyczące rejestracji związków partnerskich zostaną spełnione w celu zakończenia dyskryminacji par jednopłciowych jaką jest brak ww. regulacji.

  W imieniu Zarządu KP

 Agata Chaber

  Prezes
 

 
 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?