Wesprzyj KPH

Wróć

Oświadczenie Kampanii Przeciw Homofobii ws. manipulacyjnych informacji na temat warsztatów „Sport Szanuje Twoje Prawa”

W dniach 7-10 sierpnia w Warszawie odbyły się warsztaty organizowane przez Kampanię Przeciw Homofobii i Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland „Sport szanuje twoje prawa”. Warsztaty te zorganizowane zostały w ramach ogólnoeuropejskiego projektu „Sport Respects Your Rights”, który koordynowany jest przez SPORTUNION Österreich. Kampania Przeciw Homofobii, obok takich organizacji jak Holenderski Komitet Olimpijski, Edge Hill University, Uniwersytet Sportu w Kolonii oraz Włoska Federacja Fitness i Aerobiku, jest partnerem projektu.

W warsztatach wzięło udział 70 młodych osób w wieku 16 – 24 lat z całej Polski. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów pracowali w 6 komitetach których celem było stworzenie koncepcji kampanii społecznej na jeden z tematów przewodnich: przeciwdziałanie przemocy seksualnej i molestowaniu wobec młodzieży w sporcie, przeciwdziałanie dyskryminacji wobec młodzieży w sporcie ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz przeciwdziałanie dyskryminacji wobec młodzieży w sporcie ze względu na rasę i pochodzenie etniczne. Cały warsztat realizowany był zgodnie z ideą edukacji rówieśniczej: nad pracą komitetów czuwali młodzieżowi edukatorzy i edukatorki współpracujący z Europejskim Parlamentem Młodzieży. Partnerem merytorycznym w projekcie było także stowarzyszenie „Nigdy Więcej”.

Naszym zdaniem twierdzenie, że wydarzenie było „działaniem na rzecz zwiększenia reprezentacji społecznej mniejszości seksualnych” jest nadużyciem. Przeciwdziałanie nierównemu, a często uderzającemu w godność traktowaniu młodych osób LGBT w sporcie było jednym z trzech tematów do opracowania przez osoby uczestniczące. To, jak i działania związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu płeć, rasę i pochodzenie etniczne, to odpowiedź na palące problemy współczesnego społeczeństwa polskiego. 

Orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa osób uczestniczących nie była brana pod uwagę w żadnym z elementów przedsięwzięcia. Nie była też tematem dyskusji. Szkolenie miało na celu uwrażliwienie i wyposażenie osób uczestniczących w wiedzę na tematy wspomniane wyżej, by przeciwdziałanie takim zjawiskom jak molestowanie czy dyskryminacja było skuteczniejsze w ich własnym środowisku. Poszerzenie i rozpowszechnienie wiedzy na temat przyczyn, skutków i schematów ww. zjawisk narażających na niebezpieczeństwo dzieci jest jedną z, jeśli nie jedyną, skuteczną metodą zapewnienia bezpieczeństwa w życiu codziennym i sporcie.

Kampania Przeciw Homofobii zwróciła się o patronat do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich, ponieważ wydarzenie to, mając na uwadze jego format i zakres tematyczny, w sposób bezpośredni odwołuje się do praw dzieci i obywateli poprzez „zapewnienia ochrony dziecka przed wszelkimi formami dyskryminacji” . Dyskryminacja jest zjawiskiem społecznym, zaś zwalczanie jej to konstytucyjny obowiązek Państwa, niezależnie od przynależności politycznej jego władz. Mając na uwadze powyższe kolejnym nadużyciem jest stwierdzenie, że wsparcie warsztatów przez RPO i RPD to jednocześnie popieranie konkretnej partii czy opcji politycznej.

Na koniec chcielibyśmy wyrazić swoje zaniepokojenie i niesmak przedstawieniem działalności Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich w złym świetle poprzez manipulowanie faktami na temat zorganizowanego przedsięwzięcia „Sport Szanuje Twoje Prawa”. Próby zastraszenia opinii publicznej, które podejmowane są w związku z naszym działaniem przez media, świadczą o ich niezwykle niskiej etyce i trosce o dobro publiczne. 

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?