14 lutego 2009

Ostatnie zgłoszenia na Queer Studies

KPH zaprasza na kolejną, drugą już edycję Queer Studies. Przyjmujemy już ostatnie zgłoszenia.

Kurs akademicki organizowany przez Kampanię Przeciw Homofobii, przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg w Polsce

Queer Studies to interdyscyplinarne studia obierające za przedmiot swych badań i zainteresowań nieheteronormatywną tożsamość seksualną, zajmujące się również kulturowym i społecznym funkcjonowaniem ról i stereotypów płciowych, kwestionując zasadność podziału ludzi i relacji między nimi na homo- i heteroseksualne. Opieka merytoryczna nad kursem: dr Jacek Kochanowski.

Kampania Przeciw Homofobii oferuje możliwość odbycia semestralnego weekendowego kursu Queer Studies KPH w wymiarze 128 godzin wykładów prowadzonych przez najznakomitszych polskich badaczy tej problematyki.  

Zajęcia odbywać się będą począwszy od 7 marca 2009 w warszawskiej siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii, przy ulicy Żelaznej 68, co dwa tygodnie w formie weekendowych bloków, w godzinach 11-14 i 15-18 (z godzinną przerwą obiadową).  

Czesne wynosi 500 zł (za 128 godzin dydaktycznych). Na zakończenie cyklu wykładów studenci otrzymają dyplom ukończenia kursu Queer Studies KPH.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie Queer Studies KPH prosimy o przysyłanie zgłoszeń na adres [email protected] w celu otrzymania zestawu dokumentów rekrutacyjnych do wypełnienia.
Termin nadsyłania wypełnionych dokumentów upływa 17.02.09.

Więcej informacji o naszych wykładowcach, zajęciach i terminach na stronie:
www.queer.kph.org.pl