17 czerwca 2009

Ostatnie miejsca na warsztatach dotyczących homofobii

Jest jeszcze kilka ostatnich miejsc na ostatni termin warsztatów w Warszawie. Zapraszamy na weekend 27-28 czerwca! Będzie to doskonała okazja do integracji, poznania osób z różnych stron Polski i oddziałów KPH oraz wzbogacenia swojej wiedzy z zakresu genderu i homofobii. Przyjazd, nocleg i obiady podczas zajęć pokrywa organizator.

 

W ostatni weekend czerwca (27-28 czerwca) do udziału w Sztafecie do Równości zapraszamy osoby działające na rzecz  środowiska LGBT. Dzięki  uczestnictwu w warsztacie osoby biorące w nim udział będą miały możliwość odkrycia szerszej perspektywy swojej działalności. Będzie to okazja do powiększenia wiedzy dotyczącej gender i tożsamości psychoseksualnej oraz wymiany doświadczeń związanych z działaniem na rzecz osób LGBT. Podczas warsztatu zaprosimy do wspólnej refleksji nad mechanizmami opresji i stereotypami oraz do wspólnego wypracowywania sposobów przeciwdziałania im w kontekście działań na rzecz osób LGBT. Jeśli działasz na rzecz osób LGBT to zgłoś się do uczestnictwa.

Więcej informacji znajdziesz na stronie warsztatów