Wesprzyj KPH

Treść wniosku o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska kuratorki oświaty podpisany przez 44 organizacje społeczne z całej Polski. 

Szanowna Pani Ministro,

w odpowiedzi na szokujące i szkodliwe wypowiedzi Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak, która przyrównując orientację homoseksualną do przestępstwa, napisała na Twitterze: „Czy Rafał Trzaskowski poinformował czym lgbt jest naprawdę? CZY WSPOMNIAŁ, ŻE TO PROPAGOWANIE MIĘDZY INNYMI PEDOFILII?”,  żądamy odwołania Barbary Nowak ze stanowiska.

Stanowisko Kuratora Oświaty wymaga, aby osoba je obejmująca zachowywała kulturę wypowiedzi w Internecie oraz wykazywała się podstawową wiedzą, w tym wiedzą na temat seksualności człowieka, która pozwoliłaby jej rzetelnie pełnić obowiązki.

Światowa Organizacja Zdrowia, międzynarodowy autorytet w dziedzinie, podkreśla, że ludzka seksualność obejmuje wiele różnych form zachowań i ekspresji1. Orientacja homoseksualna jest zdrową i naturalnie występującą u ludzi orientacją seksualną.

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, w reakcji na szerzącą się w debacie publicznej dezinformację opublikowało stanowisko, w którym pisze: “Przypisywanie osobom homoseksualnym szczególnej – w porównaniu do heteroseksualnych – skłonności do seksualnego wykorzystania dzieci stanowi nieuprawnione nadużycie, a rozpowszechnianie skojarzenia między homoseksualnością a pedofilią jest domeną ludzi nieświadomych i niekompetentnych bądź też uprzedzonych do ludzi homoseksualnych i sprzeciwiających się prawom obywatelskim tych osób. Podtrzymywanie społecznego przekonania o szczególnej skłonności osób homoseksualnych do seksualnego wykorzystywania dzieci jest krzywdzące dla homoseksualnej części społeczeństwa, przyczynia się do niezwykłej trwałości uprzedzeń wobec tych osób i utrudnia pełne funkcjonowanie psychologiczne homoseksualnych obywatelek i obywateli”.

Wzywamy, aby Pani Barbara Nowak poniosła konsekwencje za publikowanie szkodliwych i krzywdzących wypowiedzi wobec osób LGBT. Należy podkreślić, że jej publicznie wyrażane poglądy docierają do młodzieży, w tym młodzieży LGBT, jak i do dyrektorów_rek szkół i nauczycieli_lek. Prawo oświatowe w swojej preambule przewiduje, że „szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”. Komentarze Kurator Oświaty mogą mieć efekt zastraszający i zniechęcający do podejmowania działań wspierających i edukacyjnych skierowanych do uczniów i uczennic LGBT. Należy podkreślić, że w każdej klasie znajduje się co najmniej 1 – 2 uczniów LGBT. Szkoła jest miejscem, gdzie młode osoby LGBT najczęściej doznają dyskryminacji i przemocy prowadzących do myśli samobójczych, które miewa blisko 70% nastolatków LGBT2.

Komentarz Barbary Nowak nie jest pierwszym krzywdzącym działaniem, które podejmuje wobec osób LGBT.  Pani Kurator wypowiedziała się również na temat akcji Tęczowy Piątek w opublikowanym na stronie kuratorium oświadczeniu zastraszając dyrektorów_ki szkół przed organizowaniem imprez „budzących światopoglądowe spory”.

W związku z powyższym wnioskujemy do Ministry Edukacji Narodowej o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska Kurator Oświaty.

Z poważaniem,

 1. Centrum Żydowskie w Oświęcimiu,
 2. EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań,
 3. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,
 4. Fundacja Autonomia,
 5. Fundacja Dialog-Pheniben,
 6. Fundacja Feminoteka,
 7. Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń,
 8. Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa,
 9. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS),
 10. Fundacja Pro Diversity,
 11. Fundacja Przestrzeń Kobiet,
 12. Fundacja Q,
 13. Fundacja Replika,
 14. Fundacja Rodzice Mają Głos,
 15. Fundacja Równość.org.pl,
 16. Fundacja Trans-Fuzja,
 17. Fundacja Wiara i Tęcza,
 18. Fundacja Wolontariat Równości / Parada Równości,
 19. Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton,
 20. Kampania Przeciw Homofobii,
 21. Kultura Równości,
 22. Lambda Szczecin,
 23. Lambda Warszawa,
 24. Marsz Równości w Lublinie,
 25. Prowincja Równości,
 26. Queer UW,
 27. Queerowy Maj,
 28. Społeczny Monitor Edukacji,
 29. SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji,
 30. Stowarzyszenie 9dwunastych,
 31. Stowarzyszenie Bardziej Kochani,
 32. Stowarzyszenie Ekspedycja w głąb Kultury,
 33. Stowarzyszenie Fabryka Równości,
 34. Stowarzyszenie Interkulturalni.pl,
 35. Stowarzyszenie Homo Faber,
 36. Stowarzyszenie My, Rodzice,
 37. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado,
 38. Stowarzyszenie Nigdy Więcej,
 39. Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności,
 40. Stowarzyszenie Pro Humanum,
 41. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita,
 42. Stowarzyszenie Tęczówka,
 43. Stowarzyszenie Voces Gaudii,
 44. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

 1. WHO: Sexual health, human rights and law, Geneva, World Health Organization, 2015
 1. Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. RAPORT ZA LATA 2015–2016, red. M. Świder, M. Winiewski. ISBN 978-83-948847-2-7

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?