Wesprzyj KPH

Komitet przeciwko Torturom zapoznał się z okresowym (co cztery lata) sprawozdaniem polskiego rządu dotyczącym przestrzegania konwencji w sprawie zakazu tortur i przesłuchał rządowych przedstawicieli. Komitet wzywa Polskę do zapewnienia ochrony prawa karnego przed przestępstwami z nienawiści wobec mniejszości seksualnych, osób transpłciowych, a także popełnianymi ze względu na niepełnosprawność i wiek ofiary.

Zakończył się siódmy cykl sprawozdawczy dotyczący przestrzegania przez Polskę konwencji w sprawie zakazu tortur. Komitet po przesłuchaniu rządowych przedstawicieli, zapoznaniu się ze sprawozdaniem strony Polskiej oraz alternatywnymi raportami przedstawionymi przez Amnesty International oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka wydał uwagi końcowe.

Wśród zaleceń znalazło się m.in.:

„…The Committee notes the adoption of the Equal Treatment Act in 2010 and the provisions of the Penal Code prohibiting hate crimes (arts 119, 256 and 257), but considers that neither the Act nor the Penal Code provide adequate and specific protection against discrimination based on sexual orientation, disability or age…”

„…The Committee recommends that the State party incorporate in its Penal Code offences to punish hate crimes as acts of discrimination and violence based on sexual orientation, disability, or age…”

W związku z rekomendacjami Komitetu, KPH zwróciło się do Ministerstwa Sprawiedliwości z pytaniem rekomendacje Komitetu wpłyną na opinie rządu dotyczące propozycji projektów ustaw uwzględniających homofobię i transfobię jako motywacji przestępstwa z nienawiści.

Tagi

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?