Wesprzyj KPH

Komitet ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ wydał oficjalne rekomendacje dla Polski. Wśród nich sugestia wprowadzenia zakazu tzw. terapii konwersyjnych „leczących” gejów i lesbijki z homoseksualności. Są już reakcje polskich polityków. Nowoczesna rozpoczyna pracę nad ustawą wprowadzającą zakaz. Do współpracy zaprosiła KPH, które wspólnie z innymi organizacjami wywalczyło w ONZ ową rekomendację dla Polski.

„Komitet zaleca wprowadzenie zakazu terapii konwersyjnych i wskazuje na konieczność wdrożenia wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami psychospołecznymi respektującego tożsamość płciową i orientację seksualną osoby” czytamy w zaleceniach Komitetu ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami ONZ przygotowanych dla Polski.  Rekomendacja ONZ to szansa na przełom –  niekontrolowane dotąd  tzw. terapie konwersyjne „leczące” z homoseksualności mogą zostać w Polsce zakazane. Radości z tego faktu nie kryje Jakub Lendzion z Kampanii Przeciw Homofobii, który udał się na początku września do Genewy, aby naświetlić  Komitetowi ONZ problem tzw. terapii konwersyjnej.

Terapie konwersyjne są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia i życia osób, które się im poddają. Mam nadzieję, że w odpowiedzi na rekomendacje ONZ zostaną zakazane i żadna osoba LGBT nie będzie musiała mierzyć się z bardzo trudnymi konsekwencjami tego pseudo leczenia – mówi posiadający doświadczenie terapii Lendzion.

Leczenie homoseksualności zakazane ustawą

Na reakcje ze strony polskich polityków nie trzeba było długo czekać. Temat wprowadzenia zakazu „terapii” konwersyjnych za palący uznała posłanka Monika Rosa z Nowoczesnej.

Homoseksualność nie jest chorobą i nie można jej leczyć. ONZ stwierdziła to już w 1991 roku. W Polsce niestety wciąż dochodzi do tego niebezpiecznego procederu – podkreśla posłanka.

Chcemy przygotować kompleksową regulację, której najważniejszą częścią będzie zakaz terapii konwersyjnej i kary za jej stosowanie – dodaje Marek Szolc, prawnik i legislator Klubu Poselskiego Nowoczesna. Nowczesna zaprosiła do współpracy organizację społeczną Kampanię Przeciw Homofobii, która wspólnie z Fundacją Autonomia, Kulturą Równości, Lambdą Warszawa i Stowarzyszeniem Strefa Wenus z Milo przygotowała raport dla ONZ, w którym poruszony został problem  finansowanych z budżetu państwa „terapii” konwersyjnych.

Tak zwane terapie konwersyjne już dawno powinny zostać w Polsce zakazane. Rekomendacje ONZ to wyraźny sygnał, że polski rząd musi się tym zajść. Dlatego cieszymy się, ze Nowoczesna wychodzi z inicjatywą, aby zakazać tych szkodliwych praktyk – komentuje decyzję Nowoczesnej Mirosława Makuchowska z KPH.

Z Polski do ONZ i z powrotem

W marcu tego roku Parlament Europejski wezwał wszystkie kraje UE do zaprzestania stosowania niebezpiecznych dla życia osób LGBT „terapii” konwersyjnych. Niecały miesiąc później Polska została upomniana w tej sprawie przez ONZ. To, że ONZ zwróciło uwagę na  ten problem było możliwe m.in. dzięki raportowi przygotowanemu przez organizacje społeczne z Polski. W wyniku zbiórki, którą wsparło ponad 200 osób, dwójka aktywistów, Jakub Lendzion z KPH i Katarzyna Bierzanowska z Pełnosprawnej, pojechali na posiedzenie Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami, aby przybliżyć jej członkom i członkiniom problem „terapii” konwersyjnych. W efekcie ich działań, 5 września na sesji Komitetu z udziałem polskiego rządu jego przewodnicząca, Theresia Degener, poprosiła przedstawicieli rządu  o ustosunkowanie się do problemu. W tym tygodniu zostały opublikowane oficjalne zalecenia Komitetu ONZ, w których pojawiła się rekomendacja sugerująca Polsce wprowadzenie zakazu tzw. terapii konwersyjnych „leczących” z homoseksualności.

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?