Wesprzyj KPH

Kampania Przeciw Homofobii poszukuje osoby, która dołączy do zespołu pracowniczego w pierwszym kwartale roku 2018. Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.01.2018 r!

Zapraszamy!

 

OFERTA PRACY

Stanowisko
Koordynatorka/koordynator/osoba koordynująca działania – organizacja wydarzeń (event management) i obsługa biura

 

Cel istnienia stanowiska
Realizacja Planu Strategicznego KPH poprzez wspieranie pracy zespołu KPH w zakresie obsługi logistycznej, administracyjnej i organizacyjnej

 

Miejsce w strukturze organizacyjnej
Stanowisko umiejscowione jest w zespole finansowo-administracyjnym, który prowadzony jest przez Kierownika_czkę Pionu Finansowo-Administracyjnego. Osoba na stanowisku „Koordynatorka/koordynator/osoba koordynująca działania – organizacja wydarzeń (event management) i obsługa biura” będzie ściśle współpracować z innymi zespołami w KPH.

 

Zakres obowiązków i kluczowe zadania wykonywane na stanowisku
Organizacja wydarzeń:
– planowanie i organizacja, we współpracy z grupą roboczą, flagowych wydarzeń KPH, w szczególności dorocznej gali Ramię w Ramię, oraz udziału KPH w Paradzie Równości i Marszach Równości, w zakresie: organizacji przestrzeni i wyposażenia, obsługi zapytań ofertowych, współpracy z dostawcami usług, przygotowywania i dystrybucji materiałów, pozyskiwania licencji i zezwoleń, tworzenia scenariuszy technicznych;
– współpraca z osobami na wolontariacie w zakresie organizowanych wydarzeń (planowanie, koordynacja, monitoring);
– wsparcie realizacji wydarzeń prowadzonych przez inne osoby z zespołu KPH (warsztaty, konferencje, wyjazdy studyjne, akcje uliczne, udział w festiwalach i wydarzeniach plenerowych), w szczególności w zakresie organizacji przestrzeni, noclegów, wyżywienia, transportu, przygotowywania i dystrybucji materiałów, kontaktu z beneficjentami_tkami.
Obsługa biura:
– zapewnienie właściwych warunków i narzędzi do pracy biura, w szczególności zaopatrzenie, dbałość o przestrzeń i stan techniczny urządzeń, obsługa sprzętów, współpraca z Administratorem Biura oraz Specjalistą ds. IT;
– wsparcie Administratora Biura i Menedżerki PR i Komunikacji w zakresie komunikacji z interesariuszkami_ami (e-mail, telefon, media społecznościowe).
Inne zadania:
– udział w pracach grup roboczych (realizujących programy edukacyjne i mobilizacyjne, kampanie fundraisingowe, kampanie społeczne);
– reprezentowanie KPH w wyznaczonych partnerstwach i koalicjach;
– praca w zastępstwie innych osób z zespołu finansowo-administracyjnego podczas ich nieobecności.

 

Wymagania

Orientacja na rezultat. Na poziomie umożliwiającym samodzielną realizację wszystkich podstawowych zadań: dbałość o jakość, zdolność do określania celów, optymalizacja pracy i podejmowanie środków adekwatnych do celów, zaangażowanie w pracę.

Praca zespołowa. Aktywne angażowanie się w prace zespołu i dążenie do wspólnej realizacji celów: rozumienie podziału zadań i rzetelność w ich wykonywaniu, dbałość o relacje, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych, okazywanie szacunku innym osobom.

Komunikatywność. Na poziomie umożliwiającym sprawną i celową komunikację: jasne formułowanie komunikatów, monitorowanie zrozumienia, otwartość na odmienne zdanie, responsywność, różnicowanie ważności komunikatów.

Orientacja na klienta_tkę. Na poziomie umożliwiającym współpracę z zespołem KPH oraz beneficjentami_tkami działań. Uwzględnianie potrzeb innych osób w działaniach, proaktywność i budowanie relacji: podejmowanie działań na rzecz rozpoznania potrzeb i oczekiwań, uwzględnianie ich w codziennej pracy, dostosowywanie komunikacji, zdolność przyjmowania krytyki i szukania kompromisu.

Sumienność. Koncentracja na szczegółach i rzetelność w wykonywaniu zadań: dbałość o wszystkie elementy, dotrzymywanie terminów i umów, przyjmowanie odpowiedzialności, poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Asertywność. Na poziomie umożliwiającym wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań w sposób nienaruszający godności drugiej osoby: nieuleganie presji ze strony innych osób, analiza własnego zachowania, otwarte wyrażanie zdania, stawianie granic.

Wiedza specjalistyczna. Stanowisko wymaga znajomości sytuacji społecznej i prawnej osób LGBTI w Polsce, a także ogólnego zarysu specyfiki potrzeb tej grupy.

Umiejętności językowe. Wysoki poziom jęz. polskiego w mowie i piśmie, pozwalający na komunikację formalna i nieformalną.Jęz. angielski na poziomie komunikatywnym.

Obsługa oprogramowania i sprzętów. Podstawowa znajomość pakietów biurowych oraz sprzętów biurowych (na poziomie użytkownika), mile widziana znajomość oprogramowania do planowania procesów i projektów.

 

Warunki zatrudnienia

Zatrudnienie na umowę o pracę na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo w porze dziennej, zazwyczaj od poniedziałku do piątku, z możliwością sporadycznej pracy w weekendy).

Praca w Warszawie z ewentualnymi delegacjami do innych miast w Polsce i Europie, po uzgodnieniu z osobą zatrudnioną.

Wynagrodzenie: 3200 – 3300 zł netto.

Osoba zatrudniona objęta będzie programem oceny pracowniczej (360 stopni) oraz planem rozwoju organizacyjnego i pracowniczego.

Biuro Kampanii Przeciw Homofobii nie jest dostosowane do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami ruchowymi (trzy stopnie między wejściem a przestrzenią biurową, wąskie przejścia, małe kuchnia i toalety). KPH stosuje zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i w miarę swoich możliwości dołoży starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób kandydujących i zatrudnianych.

 

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go, w formacie PDF, na adres praca(at)kph.org.pl do dn. 14.01.2018 roku, do godz. 23:59 CET. Wszystkie osoby kandydujące na stanowisko otrzymają automatyczną wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a następnie, do dn. 17.01.2018 r., maila z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną lub informacją o niewybraniu kandydatury. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są na dn. 22-23.01.2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania informacji zwrotnej.

Prosimy o przesłanie jedynie załączonego formularza, żadne dodatkowe dokumenty ani wiadomości (CV, list motywacyjny, treść maila) nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.

Zobacz również

Newsletter KPH

Zapisz się na nasz newsletter, a my zadbamy o to, żeby docierały do Ciebie bieżące informacje nt. działań naszej organizacji.


Potrzebujesz pomocy psychologicznej lub prawnej?