21 grudnia 2017

Oferta pracy w KPH

Kampania Przeciw Homofobii poszukuje osoby, która dołączy do zespołu pracowniczego w pierwszym kwartale roku 2018. Termin nadsyłania zgłoszeń: 14.01.2018 r!

Zapraszamy!

 

OFERTA PRACY

Stanowisko
Koordynatorka/koordynator/osoba koordynująca działania – organizacja wydarzeń (event management) i obsługa biura

 

Cel istnienia stanowiska
Realizacja Planu Strategicznego KPH poprzez wspieranie pracy zespołu KPH w zakresie obsługi logistycznej, administracyjnej i organizacyjnej

 

Miejsce w strukturze organizacyjnej
Stanowisko umiejscowione jest w zespole finansowo-administracyjnym, który prowadzony jest przez Kierownika_czkę Pionu Finansowo-Administracyjnego. Osoba na stanowisku „Koordynatorka/koordynator/osoba koordynująca działania – organizacja wydarzeń (event management) i obsługa biura” będzie ściśle współpracować z innymi zespołami w KPH.

 

Zakres obowiązków i kluczowe zadania wykonywane na stanowisku
Organizacja wydarzeń:
– planowanie i organizacja, we współpracy z grupą roboczą, flagowych wydarzeń KPH, w szczególności dorocznej gali Ramię w Ramię, oraz udziału KPH w Paradzie Równości i Marszach Równości, w zakresie: organizacji przestrzeni i wyposażenia, obsługi zapytań ofertowych, współpracy z dostawcami usług, przygotowywania i dystrybucji materiałów, pozyskiwania licencji i zezwoleń, tworzenia scenariuszy technicznych;
– współpraca z osobami na wolontariacie w zakresie organizowanych wydarzeń (planowanie, koordynacja, monitoring);
– wsparcie realizacji wydarzeń prowadzonych przez inne osoby z zespołu KPH (warsztaty, konferencje, wyjazdy studyjne, akcje uliczne, udział w festiwalach i wydarzeniach plenerowych), w szczególności w zakresie organizacji przestrzeni, noclegów, wyżywienia, transportu, przygotowywania i dystrybucji materiałów, kontaktu z beneficjentami_tkami.
Obsługa biura:
– zapewnienie właściwych warunków i narzędzi do pracy biura, w szczególności zaopatrzenie, dbałość o przestrzeń i stan techniczny urządzeń, obsługa sprzętów, współpraca z Administratorem Biura oraz Specjalistą ds. IT;
– wsparcie Administratora Biura i Menedżerki PR i Komunikacji w zakresie komunikacji z interesariuszkami_ami (e-mail, telefon, media społecznościowe).
Inne zadania:
– udział w pracach grup roboczych (realizujących programy edukacyjne i mobilizacyjne, kampanie fundraisingowe, kampanie społeczne);
– reprezentowanie KPH w wyznaczonych partnerstwach i koalicjach;
– praca w zastępstwie innych osób z zespołu finansowo-administracyjnego podczas ich nieobecności.

 

Wymagania

Orientacja na rezultat. Na poziomie umożliwiającym samodzielną realizację wszystkich podstawowych zadań: dbałość o jakość, zdolność do określania celów, optymalizacja pracy i podejmowanie środków adekwatnych do celów, zaangażowanie w pracę.

Praca zespołowa. Aktywne angażowanie się w prace zespołu i dążenie do wspólnej realizacji celów: rozumienie podziału zadań i rzetelność w ich wykonywaniu, dbałość o relacje, poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych, okazywanie szacunku innym osobom.

Komunikatywność. Na poziomie umożliwiającym sprawną i celową komunikację: jasne formułowanie komunikatów, monitorowanie zrozumienia, otwartość na odmienne zdanie, responsywność, różnicowanie ważności komunikatów.

Orientacja na klienta_tkę. Na poziomie umożliwiającym współpracę z zespołem KPH oraz beneficjentami_tkami działań. Uwzględnianie potrzeb innych osób w działaniach, proaktywność i budowanie relacji: podejmowanie działań na rzecz rozpoznania potrzeb i oczekiwań, uwzględnianie ich w codziennej pracy, dostosowywanie komunikacji, zdolność przyjmowania krytyki i szukania kompromisu.

Sumienność. Koncentracja na szczegółach i rzetelność w wykonywaniu zadań: dbałość o wszystkie elementy, dotrzymywanie terminów i umów, przyjmowanie odpowiedzialności, poszukiwanie najlepszych rozwiązań.

Asertywność. Na poziomie umożliwiającym wyrażanie swoich potrzeb i oczekiwań w sposób nienaruszający godności drugiej osoby: nieuleganie presji ze strony innych osób, analiza własnego zachowania, otwarte wyrażanie zdania, stawianie granic.

Wiedza specjalistyczna. Stanowisko wymaga znajomości sytuacji społecznej i prawnej osób LGBTI w Polsce, a także ogólnego zarysu specyfiki potrzeb tej grupy.

Umiejętności językowe. Wysoki poziom jęz. polskiego w mowie i piśmie, pozwalający na komunikację formalna i nieformalną.Jęz. angielski na poziomie komunikatywnym.

Obsługa oprogramowania i sprzętów. Podstawowa znajomość pakietów biurowych oraz sprzętów biurowych (na poziomie użytkownika), mile widziana znajomość oprogramowania do planowania procesów i projektów.

 

Warunki zatrudnienia

Zatrudnienie na umowę o pracę na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu (przeciętnie 40 godzin tygodniowo w porze dziennej, zazwyczaj od poniedziałku do piątku, z możliwością sporadycznej pracy w weekendy).

Praca w Warszawie z ewentualnymi delegacjami do innych miast w Polsce i Europie, po uzgodnieniu z osobą zatrudnioną.

Wynagrodzenie: 3200 – 3300 zł netto.

Osoba zatrudniona objęta będzie programem oceny pracowniczej (360 stopni) oraz planem rozwoju organizacyjnego i pracowniczego.

Biuro Kampanii Przeciw Homofobii nie jest dostosowane do potrzeb osób z niektórymi niepełnosprawnościami ruchowymi (trzy stopnie między wejściem a przestrzenią biurową, wąskie przejścia, małe kuchnia i toalety). KPH stosuje zasadę równego traktowania w zatrudnieniu i w miarę swoich możliwości dołoży starań, aby odpowiedzieć na potrzeby osób kandydujących i zatrudnianych.

 

Rekrutacja

Prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go, w formacie PDF, na adres praca(at)kph.org.pl do dn. 14.01.2018 roku, do godz. 23:59 CET. Wszystkie osoby kandydujące na stanowisko otrzymają automatyczną wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, a następnie, do dn. 17.01.2018 r., maila z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną lub informacją o niewybraniu kandydatury. Rozmowy kwalifikacyjne planowane są na dn. 22-23.01.2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do nieudzielania informacji zwrotnej.

Prosimy o przesłanie jedynie załączonego formularza, żadne dodatkowe dokumenty ani wiadomości (CV, list motywacyjny, treść maila) nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj.